De elektriciteitsbevoorrading van klanten tijdens de energietransitie veiligstellen door alle capaciteiten die bijdragen tot de bevoorradingszekerheid correct te waarderen

energiepact febegDe energiemarket is ontworpen om de beschikbare capaciteit economisch efficiënt in te zetten, maar niet om te garanderen dat er te allen tijde voldoende capaciteit beschikbaar is. Aanpassingen aan de energiemarket zijn noodzakelijk, vooral omdat de publieke opinie en de besluitvormers de logische gevolgen van een energiemarket, zoals prijspieken, schaarste of afschakeling, niet lijken te aanvaarden en een soort verzekering tegen deze gevolgen wensen.

De energietransitie naar koolstofarme elektriciteitsproductie vereist investeringen in hernieuwbare energiebronnen, thermische koolstofarme en back-up productie, vraagbeheer en opslag. Deze technologieën hebben hoge vaste investeringskosten, maar beperkte operationele kosten wat leidt tot een verdere daling van de groothandelsprijzen voor elektriciteit. Vertrouwen op kortetermijnprijzen - die volatiel zijn en gevoelig voor interventies - en de CO2-prijs zal niet leiden tot een efficiënt investeringstraject om de energietransitie veilig te stellen.

Het marktontwerp moet daarom zodanig worden aangepast dat het de prijs voor capaciteit weergeeft die het ‘missing money’ van de capaciteit dekt – niet meer of minder - die nodig is om het systeem over een langere periode toereikend te maken. Een dergelijk verbeterd marktontwerp maakt de integratie van grote hoeveelheden intermitterende hernieuwbare energiebronnen mogelijk en zou dus aanzienlijk bijdragen tot de energietransitie.

FEBEG aanbeveling

  • De methodologie voor toereikendheidsbeoordelingen verder verbeteren
  • Op regionaal niveau - tenminste op CWE-niveau - coördineren door te streven naar afstemming van de doelstellingen voor bevoorradingszekerheid en door nationale toereikendheidsbeoordelingen aan te vullen met regionale beoordelingen
  • Transparante regionale regelingen - tenminste op CWE-niveau - uitwerken voor samenwerking en wederzijdse bijstand tussen landen in geval van schaarste en voor grensoverschrijdende deelname aan capaciteitsmarkten in het geval een of meer landen een capaciteitsmarkt hebben geïmplementeerd
  • De energiemarkten aanvullen met een capaciteitsmarkt die garandeert dat voldoende capaciteit beschikbaar is om de elektriciteitsvoorziening veilig te stellen en die technologisch neutraal is, openstaat voor nieuwe en bestaande capaciteit, grensoverschrijdende deelname mogelijk maakt en voorziet in een gelijk speelveld voor productie, vraagbeheer en opslag van elektriciteit