De energiemix koolstofarm maken door de overschakeling op koolstofarme energiebronnen aan te moedigen en investeringen in hernieuwbare energiebronnen te stimuleren

energiepact febeg

Een soepele overgang naar een koolstofarme economie wordt het best gefaciliteerd door een duidelijk en betrouwbaar CO2-prijssignaal dat de sector in staat stelt om efficiënt en duurzaam te investeren.

Het Europees emissiehandelssysteem (EU ETS) is een gevestigd technologieneutraal, pan-Europees en marktgebaseerd mechanisme dat een dergelijk CO2-prijssignaal op lange termijn zou moeten geven. Dit signaal moet krachtig genoeg zijn om de CO2-uitstoot te verminderen en investeringen - ook door klanten - in hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie te stimuleren.

Momenteel is het CO2-prijssignaal te laag om de overstap naar koolstofarme energiebronnen te stimuleren, d.w.z. om een verschuiving te realiseren van ‘steenkool vóór gas’ naar ‘gas vóór steenkool’ in de economische rangorde voor elektriciteitsproductie. Bovendien laat het huidige CO2-prijssignaal niet toe om de financiële steun voor goed ontwikkelde hernieuwbare technologieën geleidelijk af te bouwen en volledig in de markt te integreren.

FEBEG aanbeveling

  • Streven naar een gelijk speelveld met mondiale concurrenten, ook door het bevorderen van een wereldmarkt voor koolstofhandel

  • Erkennen dat het EU ETS de hoeksteen van het klimaatbeleid van de EU moet blijven

  • Ervoor zorgen dat het EU ETS de belangrijkste motor wordt voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen

  • Het EU ETS versterken, aangezien dit een hoe dan ook een goede maatregel is, maar de opties beoordelen op hun doeltreffendheid, efficiëntie, impact en timing om kosteneffectieve emissiereducties in de EU te realiseren