De ontwikkeling van nieuwe diensten en producten voor klanten faciliteren

Een actieve klant zal zijn eigen verbruik, opslag en productie willen sturen, maar hiervoor zal hij data en slimme toepassingen nodig hebben. Innovatieve oplossingen zullen de klanten betere informatie verschaffen wat nieuwe mogelijkheden zal openen om een actieve rol in de markt te spelen.

Slimme meters, slimme netten en toegang tot gegevens - 24/7, in reële tijd en op maat - zullen noodzakelijk zijn om het systeem efficiënt te beheren, maar zijn ook cruciaal voor de marktspelers om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen evenals nieuwe toepassingen, producten en diensten voor energiebesparing, energiebeheer en duurzaam energiegebruik. De marktspelers zullen ook 'big data' gebruiken om diensten te beginnen ontwikkelen die gebaseerd zijn op inzichten in de klanten en gericht zijn op comfort voor de klanten.

Het heeft alleen zin om slimme en snelle producten, toepassingen, e.d. te gaan ontwikkelen wanneer ook de markten slim en snel worden, d.w.z. met kleine granulariteit, met regelmatige ‘gate closures’ dichtbij reële tijd, ...

FEBEG aanbevelingen

  • Slimme meters en netten tijdig uitrollen
  • Protocollen voor gegevensuitwisseling en processen voor ‘settlement’ verbeteren
  • Zorgen voor gegevensuitwisseling tussen marktspelers via een neutrale partij en robuuste, gebruiksvriendelijke platformen
  • Aanpassingsvermogen inbouwen om innovaties te kunnen omarmen en 'technology locks' te vermijden, en voorzien in een aangepast regelgevend
  • Een algemene en coherente visie op gegevensbeheer ontwikkelen, bv. eigendom, kwaliteit, controles, toegang voor derden, privacy enz.
  • Indien mogelijk, voortbouwen op bestaande instrumenten voor gegevensuitwisseling en bestaande communicatieprocessen om de totale kosten te beperken en dubbele rapportage te voorkomen