Human resources

Een nationaal tewerkstellingsreservoir

De sector die door FEBEG vertegenwoordigd wordt, is van strategisch belang voor de Belgische economie, zowel in termen van economie als in termen van kwaliteitsvolle werkgelegenheid.
De leden-ondernemingen van FEBEG stellen rechtstreeks rond de 7.850 personen tewerk. Hieraan moeten ook de indirecte banen toegevoegd worden zoals de uitzendkrachten, maar ook het personeel van de onderaannemers die zich periodiek belasten met het onderhoud van de productiesites van elektriciteit en gas. Deze jobs zijn harmonieus verdeeld binnen de verschillende gefederaliseerde entiteiten, want de productie en de levering worden op nationaal niveau uitgevoerd.
 Deze cijfers vertegenwoordigen echter slechts een deel van de energiesector, deze van de producenten en leveranciers van gas en elektriciteit, aangezien de tewerkstelling binnen de gereguleerde sector van gas- en elektriciteitstransport (vertegenwoordigd door de federatie Synergrid) er moet aan toegevoegd worden. De leden van Synergrid stellen rechtstreeks rond de 9.800 personen tewerk.

Een specifiek Paritair Comité voor kwaliteitsbanen

FEBEG is als enige gemachtigd om de arbeidsvoorwaarden te onderhandelen voor de bedrijven die gas en elektriciteit produceren of leveren. Deze onderhandelingen vinden plaats binnen het Paritair Comité 326 waar de arbeidsvoorwaarden van de sector worden opgemaakt en waar ze geformaliseerd worden in Collectieve Arbeidsovereenkomsten. Deze arbeidsvoorwaarden bevinden zich onder de meest sociaal geavanceerde in België.Ter verduidelijking, al het personeel dat tewerkgesteld is binnen de sector werkt in een bediendenstatuut en geniet o.a. van een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en gezondheidszorgenverzekering. Speciale aandacht wordt besteed aan een goed evenwicht werk/privé leven en aan de opleiding.

Gediversifieerde competentieprofielen

De productie en levering van elektriciteit en gas over heel België vraagt een ongelooflijke verscheidenheid aan talent. In productie zijn het de technische profielen die gezocht zijn.  De diversiteit van de productie-eenheden, de steeds strengere normen van rendement en milieubescherming betekenen een boeiende uitdaging voor dit gekwalificeerd personeel dat in constante opleiding is. De liberalisering van onze markt vraagt een commerciële ondernemingslust en een voortdurende marketing creativiteit om klanten te winnen en te behouden. Het transparant beheer van miljoenen klanten en de ondersteunende diensten voor dat zeer diverse cliënteel vragen om specifieke administratieve profielen. Tenslotte hebben de betrokken bedrijven nood aan een efficiënt en bedreven management en ondersteunende diensten (financiën,  HR, aankoop, logistiek enz.). Al deze profielen stellen hun werkkracht in dienst van de klant om hem comfort te verschaffen, en om de energiebevoorrading te verzekeren naar beste verhouding prijs-kwaliteit, binnen een transparante markt die openstaat voor concurrentie.

Boeiende jobs

De markt van energieproductie en -levering is in volle evolutie. De recente opening van deze markt voor de concurrentie en het opkomen van nieuwe productie- en leveringsmethoden genereert een belangrijke marktdynamiek en creëert opportuniteiten.  Ongeacht of dit in het domein van de R&D, de productie, de administratie, verkoop of marketing is, de elektriciteitsmarkt slaapt nooit in, nieuwe functies ontstaan spontaan.