Klimaat en milieu

De IPCC-rapporten volgen elkaar op. Elke persoon, elk bedrijf en elke Staat moet op zijn eigen niveau dringend actie ondernemen om de opwarming van de aarde, die een ernstige bedreiging vormt voor de leefbaarheid van onze planeet, een halt toe te roepen. 

Het milieu en het klimaat zijn hoofdbekommernissen op het gebied van productie en verkoop van elektriciteit.

De beslissingen van internationale instellingen zoals de Europese Commissie (1) of van de opeenvolgende COP(2) inzake klimaat en luchtvervuiling, hebben een grote impact op de elektriciteitsproductie en op de wijze waarop elektriciteit verkocht en verbruikt wordt.
FEBEG promoot de elektriciteit als de energievector die het beste tot een decarbonisatie van de maatschappij kan leiden (onder andere in de transportsector en de bouw).

In België werden er door de energieproducenten zeer belangrijke inspanningen verricht.  Onderstaande statistieken getuigen hiervan.  Twee hoofdlijnen verduidelijken dit:

  • De strijd tegen de klimaatverandering door de vermindering van CO2-uitstoot  (één van de voornaamste gassen met broeikaseffect)
  • De strijd tegen de luchtvervuiling door de vermindering van verzurende uitstoot van de elektriciteitsproductie door de thermische centrales op fossiele brandstof (het betreft voornamelijk uitstoot van stikstofdioxide (NOx), en zwaveldioxide (SO2)

Onderstaande grafiek toont de zeer belangrijke daling van CO2-uitstoot in de sector van energieproductie binnen de EU-ETS (European Union – Emission Trading Scheme).  Deze uitstoten werden tussen 2005 en 2022 met 49% verminderd voornamelijk dankzij de evolutie van de energiemix ten gevolge de opkomst van de hernieuwbare energie, de conversie van kolen naar gas en de sluiting van productie-installaties (meer specifiek deze op kolen).  In 2023, kwam 62% van de nationale elektriciteitsproductie in België van koolstof-lage productie-eenheden (inclusief productie op basis van biomassa).

 

Op Europese schaal is er ook een convergerende daling van de CO2-uitstoot bij de elektriciteitsproductie. België doet het niet slecht bij zijn belangrijkste buren.

Onderstaande grafiek toont het deel hernieuwbare elektriciteit uit totale elektriciteitsproductie in België.  Dit deel groeit jaar na jaar. Het cijfer voor 2023* is een berekening/estimatie van FEBEG.
 

 

Onderstaande grafiek toont de drastische daling van verzurende uitstoten die te wijten zijn aan de elektriciteitsproductie.  Een daling van liefst -99% voor de SO2 en van -87% voor de NOx over de periode tussen 1990 en 2022.

De zaken evolueren eveneens zeer snel om tegemoet te komen aan de klimaatdoelstellingen en de strijd tegen de milieuverontreiniging en om te beantwoorden aan de toenemende vraag van de klanten in deze domeinen.
De decentralisatie van de hernieuwbare productie is meer en meer aan de orde en de energieconsument krijgt een actievere rol en soms is hij zelf producent (prosumer).  De leveranciers van FEBEG stellen vernieuwende diensten voor aan hun klanten waarmee ze nog meer energie-efficiëntie beogen en waarmee ze hen kunnen begeleiden in de energietransitie: verbruiksmonitoring, intelligente thermostaten,  oplossingen van groene mobiliteit, energie-audits, installatie en onderhoud van verwarmingssystemen (warmtepompen) en zonnepanelen, energie-opslag, management van het energieverbruik, submetering, enz. 

Onderstaande videoclip (van juni 2016) vat in 3’ de inspanningen samen die door de leden van FEBEG geleverd werden, zowel op het vlak van de productie als op het vlak van de energievoorziening.

(1) Europese Commissie en internationale verdragen: 2030 climate & energy framework , Richtlijnen NEC en IED, Convention on Long Range transboundary Air Pollution
(2) COP 28 in Dubaï (UAE)