Artikel

Regeringscrisis mag bevoorradingszekerheid niet in het gedrang brengen

21/12/2018

Een grote uitdaging voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening

Met de wet op de nucleaire uitstap staat België voor een grote uitdaging om de bevoorradingszekerheid ook na 2025 te garanderen. Deze beslissing heeft als gevolg dat 6 GW basiscapaciteit uit de Belgische energiemix verdwijnt. Tegen 2025 moeten dan ook maatregelen genomen worden om te zorgen dat geïnvesteerd wordt om bestaande capaciteit verder in dienst te houden en om nieuwe capaciteit te bouwen.

De transmissienetbeheerder berekende dat 3,6 GW aan nieuw stuurbare capaciteit noodzakelijk is tegen 2025.  

Aangezien de inkomsten uit de elektriciteitsmarkten alleen niet volstaan om de nodige investeringen aan te trekken heeft de regering tijdens de legislatuur een wetsontwerpvoorbereid voor een capaciteitsmarkt (CRM) die openstaat voor productie, opslag en vraagbeheer alsook voor internationale deelname. Helaas is dit ontwerp van wet, dat van vitaal belang is voor de bevoorradingszekerheid en dus voor de welvaart van het land, nog steeds niet definitief goedgekeurd door de regering.

Een dringend dossier

2025 .... het lijkt ver weg, maar in industriële termen is dit morgen! De juridische en technische complexiteit van deze problematiek en de termijnen voor het verkrijgen van vergunningen vereisen een snel optreden van de federale regering. Om tegen 2025 over voldoende bestaand en nieuw capaciteit te beschikken, is het van essentieel belang dat de eerste capaciteitenveilingen plaatsvinden tegen uiterlijk eind 2021, wat nauwelijks 4 jaar tijd zou bieden om de nieuwe centrales te bouwen en uiteraard volledig operationeel te hebben.

Volgens FEBEG is het  CRM-wetsontwerp dan ook één van de dringende dossiers die deze regering zelfs in lopende zaken zou moeten afwerken! .

Het is van essentieel belang dat er in 2019 verder gewerkt wordt aan dit dossier. Dit vereist dat de federale regering de wet in 2de lezing goedkeurt en dat de Federale Overheidsdienst, CREG en Elia een mandaat hebben om hieraan verder te werken zodat het dossier tijdig kan opgenomen worden met de Europese Commissie. Er is immers nog veel werk aan de winkel. Het wetsontwerp dat de algemene beginselen van het systeem vastlegt, moet worden aangevuld met koninklijke besluiten die de operationele parameters van de capaciteitsmarkt definiëren. Een dergelijke aanpak zou het nog steeds mogelijk maken om begin 2020 een officiële kennisgeving aan de Europese Commissie in te dienen. Een verlies van 6 maanden tot 1 jaar in dit lange en complexe proces dreigt de strakke timing in gevaar te brengen.