Over FEBEG

FEBEG werd opgericht in april 2004 en is zo één van de jongste representatieve werkgeversorganisaties van het land. FEBEG vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in de elektriciteits- en gassector.

FEBEG heeft 43 effectieve leden, die rechtstreeks circa 7.400 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 34,7 miljard EUR vertegenwoordigen (2023). Omwille van het strategische belang voor het land van de energiebevoorrading is de elektriciteits- en gassector één van de belangrijkste industriële sectoren in het Belgische economische landschap.

Voor een overzicht van de organisatie en de activiteiten van FEBEG en voor meer informatie over de elektriciteits- en gassector bent u aan het goede adres.

Missie

FEBEG heeft als missie:

  • te ijveren voor een duurzame, zekere en competitieve energievoorziening door middel van:

    • een vrije en goed functionerende elektriciteits- en gasmarkt;

    • stabiele, gunstige en niet-discriminerende wettelijke, reglementaire en economische randvoorwaarden voor de activiteiten die bestaan uit de productie, de handel of de levering van elektriciteit of gas evenals uit het aanbieden van energiediensten en de laboratoria met betrekking tot deze activiteiten;

  • de bedrijven uit de elektriciteits- en gassector te groeperen en hun algemene belangen te behartigen, in het bijzonder op economisch, fiscaal, sociaal en juridisch gebied en op het vlak van het leefmilieu;

  • alles wat tot de normatieve, wetenschappelijke of industriële ontwikkeling en vooruitgang van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven kan bijdragen, te bestuderen, aan te moedigen en tot stand te brengen;

  • de kwaliteit en de veiligheid van het gegevensverkeer en transacties tussen haar leden en andere marktpartijen te bevorderen, onder meer door de financiële reconciliatie in de Belgische elektriciteits- en gasmarkt administratief te ondersteunen.

Vragen? Contacteer ons

General Manager
Marc Van den Bosch
Tel.:
+32 2 500 85 80
GSM:
+32 497 30 98 79