Zorgen voor een zekere en betaalbare bevoorrading met gas - een koolstofarme brandstof - voor zowel klanten als gasgestookte elektriciteitscentrales

energiepact febegAardgas speelt een belangrijke rol in de energietransitie omdat het een flexibele, koolstofarme en relatief overvloedige energiebron is. Het is een koolstofarme brandstof voor industriële en huishoudelijke verwarming, maar ook onmisbaar voor flexibele en back-up gasgestookte elektriciteitscentrales.

België ligt in het centrum van Europa, beschikt over een grote gasinfrastructuur (LNG-terminal, opslagfaciliteit ...) en is sterk verbonden met de omliggende gasmarkten. Deze voordelen stellen België in staat om een liquide markt voor vloeibaar uit te bouwen die competitieve prijzen en bevoorradingszekerheid zal garanderen.

FEBEG aanbevelingen

  • Evolueren naar één enkel handelspunt voor gas in België
  • Een gunstig tariefkader implementeren dat liquiditeit op de Belgische markt stimuleert en dat geschikt is voor gasgestookte elektriciteitscentrales die meer en meer gebruikt worden als flexibele en back-up centrales
  • De transparantie naar de klant toe verhogen door het cascadesysteem in te voeren - zoals al het geval is voor de elektriciteitstransmissietarieven - voor de gastransportkosten voor binnenlandse afname, d.w.z. doorrekenen van de transporttarieven aan de klant via de nettarieven van de distributienetbeheerder
  • Belangrijke gasgestookte elektriciteitscentrales identificeren om de operationele werking van het elektriciteitssysteem in geval van gastekorten te waarborgen en te onderzoeken hoe - als aanvulling op de capaciteitsmarkt die de elektriciteitsbevoorrading waarborgt - het regelgevingskader kan evolueren om te garanderen dat te allen tijde voldoende gas beschikbaar is om de gasbevoorrading veilig te stellen
  • De ontwikkeling van warmtenetten, gasmobiliteit enz. stimuleren