Alle beschikbare capaciteiten op de markt zo efficiënt mogelijk benutten


Het doel van de dagmarkt is het bepalen van de meest economische dispatch van alle beschikbare capaciteiten zodat de energie op de meest kostenefficiënte manier kan worden geleverd.

Om de prijs toe te laten de reële waarde van de energie of een toestand van schaarste te weerspiegelen, moeten alle interventies of limieten - die de meest optimale dispatch of prijsvorming verstoren - worden opgeheven. Dit is belangrijk om de actieve klant een adequaat prijssignaal te kunnen geven.

Transparantie over de prijsvorming is van essentieel belang opdat de marktdeelnemers het marktresultaat kunnen voorspellen en vertrouwen hebben in de marktwerking.
 

FEBEG aanbevelingen

  • De Belgische capaciteiten laten concurreren op een gelijk speelveld met de capaciteiten van de buurlanden door alle kostenhandicaps, zoals injectietarieven of de compensatie van netverliezen in natura, te elimineren
  • Administratieve ingrepen in de prijsvorming opheffen, evenals economische prijsplafonds in de balancering-, intradag- en dagmarkt, bv. 3.000 EUR/MWh op de dagmarkt
  • De transparantie inzake het gebruik van transmissiecapaciteit - zowel interconnecties als interne lijnen - verbeteren aangezien dit een impact heeft op de prijzen
  • Alle beperkingen met betrekking tot de exploitatie en sluiting van elektriciteitscentrales opheffen