Een correct prijssignaal responsabiliseert de klant en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, in het bijzonder energie-efficiëntiediensten.

Klanten kunnen bijdragen tot de flexibiliteit en efficiëntie van de energiemarkt door hun consumptie of productie aan te passen aan de prijssignalen, en er zelf ook voordeel uit halen. Om klanten hiertoe te bewegen, moeten zij toegang hebben tot die prijssignalen.
 

Maar als gevolg van het steeds kleinere aandeel van de eigenlijke energiekost op de factuur, wordt het voordeel voor de klant beperkter alsook zijn motivatie om actief mee te werken. De leveranciers concurreren zo immers op een steeds kleiner deel van de rekening om energie tegen de laagste kostprijs te leveren. De koppeling tussen de groothandels- en kleinhandelsprijzen moet duidelijker zijn.

Meer concurrentie zal de marktspelers aanmoedigen om meer innovatieve energiediensten, in het bijzonder energie-efficiëntiediensten, te ontwikkelen. Dergelijke diensten zullen de klant in staat stellen om de energierekening te verlagen en zelfs om diensten aan het net aan te bieden. Tegelijkertijd geniet de klant van meer comfort omdat de marktspelers hem zullen ontlasten van alle operationele en administratieve beslommeringen.

FEBEG aanbevelingen

  • De reële waarde van energie duidelijk maken en marktspelers in staat stellen om diensten te valoriseren door de geleidelijke afschaffing van de vangnetregulering en indirecte subsidies, bijvoorbeeld niet-marktconforme terugdraaiende tellers
  • Onderzoeken hoe de kostprijs van sectorale beleidsmaatregelen tot een minimum kan worden beperkt zodat ze minder doorwegen op de energiefactuur
  • Evolueren naar meer capaciteitsgebaseerde nettarieven - zowel voor elektriciteit als voor gas - om ervoor te zorgen dat de klanten betalen voor de netdiensten die zij daadwerkelijk gebruiken
  • Streven naar evenwichtige nettarieven die de ontwikkeling van nieuwe energiediensten stimuleren en netgebruikers aanmoedigen om aangesloten te blijven op het net
  • De regulatoire en administratieve lasten, die innovatie in de weg staan, verminderen
  • Oneerlijke concurrentie door gereguleerde spelers voorkomen door ervoor te zorgen dat de ontvlechtingsregels voor netbeheerders worden nageleefd