Sector

De voorbije 20 jaar hebben de gas- en elektriciteitsmarkten een grondige metamorfose ondergaan. Niet alleen is het aantal spelers sterk toegenomen, ook de structuur van de markt is fundamenteel veranderd. De katalysator van deze veranderingen is de liberalisering van de energiemarkten die gestuurd wordt door de Europese Unie. Tussen 1996 en 2009 werden drie opeenvolgende pakketten wetgeving aangenomen met maatregelen die betrekking hebben op de toegang tot, de transparantie en de regulering van de markt, op de consumentenbescherming, het verbeteren van interconnecties en voldoende bevoorradingszekerheid.

Bovendien hebben de opeenvolgende EU-doelstellingen voor 2020 en 2030 (55% vermindering van de broeikasgasemissies ten opzichte van 1990; minimaal 32% hernieuwbare energie, minimaal 32,5% winst in energie-efficiëntie, en ten slotte ten minste 15% interconnecties) ook een belangrijke impact op de energiemarkt en de investeringen in de sector. De parameters voor hernieuwbare energie zouden zelfs kunnen verder worden verhoogd tot respectievelijk 40% (RED II) en 36-39% (EED).