Sector

De voorbije 10 jaar hebben de gas- en elektriciteitsmarkten een grondige metamorfose ondergaan. Niet alleen is het aantal spelers sterk toegenomen, ook de structuur van de markt is fundamenteel veranderd. De katalysator van deze veranderingen is de liberalisering van de energiemarkten die gestuurd wordt door de Europese Unie. Tussen 1996 en 2009 werden drie opeenvolgende pakketten wetgeving aangenomen met maatregelen die betrekking hebben op de toegang tot, de transparantie en de regulering van de markt, op de consumentenbescherming, het verbeteren van interconnecties en voldoende bevoorradingszekerheid.

Daarnaast hebben ook de EU 2020 doelstellingen - 20 % hernieuwbare energie, 20 % energiebesparing en 20 % reductie van de broeikasgassen-- een belangrijke impact op de energiemarkt en de investeringen in de sector.