Memorandum voor de federale & regionale verkiezingen 2024

Onze richting is helder: we delen de visie van een inclusieve en CO2-neutrale toekomst voor België. De recente energiecrisis herinnert ons dat we het energievraagstuk strategisch moeten benaderen en toekomstgericht moeten werken.
Het streven naar een duurzaam, veerkrachtig en CO2-neutraal energiesysteem is niet slechts een ambitie; het is een noodzaak!

Vitale steun voor de bevooradingszekerheid: De toekomst van bestaande regelbare energiecentrales veiligstellen

Het verzekeren van de langetermijntoekomst van bestaande regelbare elektriciteitscentrales is een cruciale pijler om de betrouwbaarheid en robuustheid van onze elektriciteitsbevoorrading in de komende jaren in stand te houden. Het is echter absoluut noodzakelijk dat deze centrales toegang krijgen tot een contractduur gaande tot 8 jaar en niet onderworpen worden aan een tussentijds prijsplafond (IPC).

Een nieuw kader voor windenergie in Wallonië: voortgang en toekomstige uitdagingen

Wallonië heeft onlangs een nieuw referentiekader voor windenergie goedgekeurd, een belangrijke stap in de richting van de doelstellingen voor de productie van hernieuwbare energie tegen 2030.

Reactie op het VREG-rapport over tussenpersonen op de energiemarkt: FEBEG herhaalt haar vraag naar een gelijk speelveld voor alle partijen

FEBEG wil dat de prijzen op de websites van energievergelijkers en organisatoren van groepsaankopen eerlijk worden vergeleken en dat de informatie die aan consumenten wordt verstrekt betrouwbaar is.