Grégoire Dallemagne herkozen als voorzitter van FEBEG

Grégoire Dallemagne, die ook CEO is van Luminus, volgt zichzelf op als voorzitter van FEBEG. FEBEG heeft ook Vincent Verbeke, CEO van Engie Belgium, benoemd tot nieuwe vicevoorzitter.
Grégoire Dallemagne is zeer vertrouwd met FEBEG en al haar problemen, omdat hij al voorzitter was tussen 2015 en 2018 en daarna van 2021 tot nu. 

Standpunt van FEBEG over incompressibiliteit

Incompressibiliteit of overproductie van elektriciteit betekent dat de elektriciteitsproductie op een bepaald moment veel groter is dan de vraag en er dus een elektriciteitsoverschot is. FEBEG is zich bewust van deze uitdagingen en stelt een aantal belangrijke maatregelen voor om ze aan te pakken.

FEBEG jaarevent 2024 - Foto's, aftermovie, interviews

Op 21 juni vond in Brussel het jaarlijkse event van FEBEG plaats met de cruciale rol van de industrie in de energietransitie als thema, met enkele toonaangevende sprekers. Herbeleef het via de fotoreportage, de aftermovie en de interviews van de top sprekers bij het event.

FEBEG nuanceert de CREG-analyse van de residentiële contractprijzen voor elektriciteit en gas

Het persbericht van de CREG  moet voorzichtig geïnterpreteerd worden, rekening houdend met de diversiteit van het aanbod op de markt en de specifieke behoeften van de consumenten. FEBEG zal vragen om een grondige dialoog met de CREG over de gebruikte methodologie en de manier waarop de resultaten worden gecommuniceerd.