Memorandum voor de federale & regionale verkiezingen 2024

Onze richting is helder: we delen de visie van een inclusieve en CO2-neutrale toekomst voor België. De recente energiecrisis herinnert ons dat we het energievraagstuk strategisch moeten benaderen en toekomstgericht moeten werken.
Het streven naar een duurzaam, veerkrachtig en CO2-neutraal energiesysteem is niet slechts een ambitie; het is een noodzaak!

De fiscaliteit moet evolueren opdat het marktaandeel van de warmtepompen kan groeien.

Sommigen zijn sceptisch over de energieprestatiecoëfficiënt (COP) van warmtepompen in de winterperiode. Samen met de hoge elektriciteitsprijzen is dit in België een belangrijke belemmering bij de keuze voor een warmtepomp.

Eurelectric Power Barometer 2023

Eurelectric neemt elk jaar polshoogte van de Europese elektriciteitssector via haar Power Barometer. Europa staat voor grote investeringen om de energietransitie en de elektrificatie van het energiegebruik te realiseren.

CRM: een cruciaal instrument dat moet worden verbeterd om de bevooradingszekerheid te waarborgen

Het CRM, dat cruciaal is voor de bevoorradingszekerheid van ons land op middellange en lange termijn, is dus gedeeltelijk operationeel. Naarmate er meer ervaring wordt opgedaan, kunnen we echter een aantal gebieden aanwijzen waarop het CRM moet worden verbeterd om volledig en effectief aan zijn doelstelling te voldoen.