Het wetvoorstel om meer respijt te geven aan klanten met een betalingsachterstand komt de meest kwetsbare klant niet ten goede

FEBEG deelt de bekommernissen om de zwakste consumenten te beschermen en structurele betalingsmoeilijkheden te voorkomen. Hoewel intentioneel goed bedoeld, vrezen wij er voor dat dit wetsvoorstel zijn doel voorbijschiet.

Sociaal programmatieakkoord 2019-2020 binnen de gas- en elektriciteitssector

De sociale partners van het Paritair Comité 326 - sector van de gas- en elektriciteitsindustrie - hebben onlangs de collectieve overeenkomsten ter bekrachtiging van de nieuwe overeenkomst inzake sociale programmatie ondertekend. De overeenkomst bestrijkt de periode 2019-2020 en geldt voor alle bedrijven in de sector.

Zeven federaties richten samenwerkingsplatform voor duurzamer vervoer op

Zeven grote Belgische federaties gaan intensiever samenwerken om kennis over schone technologieën voor vervoer uit te wisselen en om het gebruik ervan bij particulieren, bedrijven en overheden te vergemakkelijken.

Het nieuwe samenwerkingsplatform krijgt de naam Low Emission Mobility Platform (LEMP).

Verlaging steun groene stroom en WKK: in dialoog het regeerakkoord uitvoeren

"Vertrouwen gaat weg te paard en komt te voet terug".  FEBEG nodigt de Vlaamse regering uit om samen te onderzoeken hoe we zo kosten-efficiënt mogelijk de doelstellingen van het regeerakkoord op vlak van hernieuwbare energie kunnen realiseren.