Vlaams energiebeleid : nu voluit samenwerken tussen overheid en bedrijven aan de effectieve realisatie van het akkoord

Het Vlaams regeerakkoord schuift een aantal maatregelen naar voren die de transitie moeten versnellen en schuift samenwerking naar voren om de energietransitie te bevorderen. Hierbij sluit FEBEG zich graag aan. Tijd om samen actie te ondernemen.

Jean-François Waignier, nieuwe 'regulatory manager wholesale electricity markets' bij FEBEG

Jean-François Waignier - regulatory manager wholesale electricity markets - FEBEG

Als 'regulatory manager wholesale electricity markets' binnen FEBEG zal hij de federatie en haar leden helpen om zich op dit gebied te positioneren. Zijn eerste prioriteit is de opvolging van de implementatie van de capaciteitsmarkt (CRM) in België.

Regeren is plannen: Laten we onverwijld doorgaan met de voorbereiding en implementatie van een capaciteitsmarkt

FEBEG is van mening dat de invoering van een marktconform en technologieneutraal capaciteitsvergoedingsmechanisme de enige realistische optie is om het structurele capaciteitstekort op een tijdige en kosteneffectieve manier aan te pakken.

Een ongekende sectoroverschrijdende impuls voor een oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, nu dat er nieuwe beleidsmakers aan de macht komen in Europa en in de lidstaten

Op 4 september hebben Eurelectric (waarvan FEBEG lid is), de Association of the European Automotive Manufacturers (ACEA) en de NGO voor clean transport (Transport & Environment) gezamenlijk een oproep aan de Europese instellingen en de lidstaten ondertekend om de uitrol van slimme oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te versnellen.