Gezamenlijke internationale oproep om de bevoorradingszekerheid te waarborgen

De Energie federaties van de CWE zone lanceren een oproep om de Europese klimaatdoelstelling te bereiken en de bevoorradingszekerheid te waarborgen. De federaties zijn van oordeel dat bevoorradingszekerheid enkel kan gewaarborgd worden door de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd Europese elktrictietsmarkt die geschikt is voor de energie transitie en door een nauwe samenwerking tussen de buurlanden.

Energie- en klimaatplan: laten we de rol van gas in de transitie naar een koolstofarm energiesysteem niet onderschatten

FEBEG, dat zowel in de elektriciteits- als in de gassector vertegenwoordigt is, is tevreden over de toegenomen elektrificatieprojecten in deze plannen en pleit tevens voor dat de gas optie toegankelijk blijft. Gas maakt deel uit van de oplossing. Gas is een moderne energiedrager vertelt Marc Van den Bosch, general manager van FEBEG.

FEBEG sluit aan bij het Vlaams Werkgevers Platform (VWP)

VWP heeft o.a. als doel om de belangen van de Vlaamse ondernemingen  zo goed als mogelijk te behartigen door een efficiënte samenwerking tussen de sectoren m.b.t. de thema’s die tot de Vlaamse bevoegdheid behoren.

Laurent Vander Elst, nieuwe ‘social policy advisor’ bij FEBEG

FEBEG verwelkomt Laurent Vander Elst in het team van het sociaal departement. Als ‘social policy advisor’ bij FEBEG zal Laurent juridische ondersteuning bieden en de belangen van de FEBEG-leden vertegenwoordigen in de overlegorganen van de elektriciteits- en gassector.