Zo vlug mogelijk ingrijpen om schuldopbouw tegen te gaan

Minister Kris Peeters heeft een wetsontwerp klaar heeft om overmatige schuldenlast bij consumenten tegen te gaan. Het is een verantwoord doel om de zwakste consumenten zo goed mogelijk te beschermen. De vraag die we ons moeten stellen is of deze voorstellen de situatie van de consument echt zullen verbeteren.  In de energiesector zijn in elk geval reeds veel beschermingsmaatregelen voor de consument ingebouwd.

33 miljard US-dollar : een verhelderend cijfer in het ‘National Carbon Price Debate’

FEBEG is de mening toegedaan dat een koolstofprijs voor de non-ETS sectoren een nuttig element kan zijn voor de transitie richting een koolstofarme samenleving. Daarvoor moeten er wel een aantal randvoorwaarden vervuld zijn...

Jaarlijks FEBEG-event 2018: reportages en presentaties

Op 27 juni bracht FEBEG de fine fleur van de sector en zijn stakeholders bijeen voor haar jaarlijkse event. Meer dan 220 genodigden waren getuige van de presentaties en debatten over de rol die de lokale autoriteiten (in samenwerking met de energiebedrijven) kunnen spelen om de energietransitie te versnellen. Ontdek de video- en fotoreportages van dit evenement en de presentaties die bij deze gelegenheid werden gegeven.

FEBEG jaarverslag 2017

Ontdek online het overzicht van de belangrijkste dossiers en gebeurtenissen rond FEBEG in 2017, evenals de kerncijfers van de federatie