Verlaging steun groene stroom en WKK: in dialoog het regeerakkoord uitvoeren

"Vertrouwen gaat weg te paard en komt te voet terug".  FEBEG nodigt de Vlaamse regering uit om samen te onderzoeken hoe we zo kosten-efficiënt mogelijk de doelstellingen van het regeerakkoord op vlak van hernieuwbare energie kunnen realiseren. 

Dynamische Belgische energiemarkt. Gediversifieerd aanbod op vraag van de klanten.

De prijs is niet de enige dimensie waarop klanten hun gas- of elektriciteitsleverancier kiezen. In België beschikt de klant over een grote bescherming en flexibiliteit om van product of leverancier te veranderen.

Momentopname van het energie- en klimaatbeleid dat op lokaal politiek niveau wordt gevoerd, een jaar na de lokale verkiezingen

FEBEG vroeg professor Reynaert van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent om de energie- en klimaatinhoud van lokale politieke akkoorden te bestuderen in relatie tot de prioriteiten van de FEBEG-nota.

Vlaams energiebeleid : nu voluit samenwerken tussen overheid en bedrijven aan de effectieve realisatie van het akkoord

Het Vlaams regeerakkoord schuift een aantal maatregelen naar voren die de transitie moeten versnellen en schuift samenwerking naar voren om de energietransitie te bevorderen. Hierbij sluit FEBEG zich graag aan. Tijd om samen actie te ondernemen.