Economische impact corona-crisis op de sector

De marktomstandigheden als gevolg van de Corona-crisis wijzigen abrupt en zenden een schokgolf door de energiesector: belangrijke daling van de vraag, significante daling van de groothandelsprijzen, drastische stijging van onbetaalde facturen, stilvallen van business development en diensten. De energiesector vraagt dan ook aan de overheden om maatregelen te treffen...

FEBEG Webinar - 'Sociaal tarief voor gas en elektriciteit : Een systeem voor herziening vatbaar om de positieve aspecten ervan te behouden'

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is veruit de belangrijkste sociale maatregel in de elektriciteits- en aardgasmarkt.
De vraag om het recht op het sociaal tarief verder uit te breiden is plots heel actueel. Recent werden twee wetsvoorstellen in de Kamer ingediend. Op 18 mei 2020, organiseerde FEBEG een Webinar over dit thema. Herbekijk dit Webinar of ontdek de presentaties gegeven ter deze gelegenheid...

Jaarverslag 2019 van de Energieombudsman: FEBEG wil een vereenvoudiging van de factuur

Onze boodschap aan de consument is eenvoudig: als je een probleem hebt met je gas- of elektriciteitsfactuur, neem dan in de eerste plaats contact op met de klantendienst van je leverancier. In de overgrote meerderheid van de gevallen zal een verklaring of oplossing worden gevonden. Onze boodschap aan de autoriteiten is: Vereenvoudig de factuur; coördineer beter de wettelijke veranderingen die invloed hebben op de factuur; geef leveranciers duidelijke en ondubbelzinnige instructies en voldoende implementatietijd om de veranderingen door te voeren.

Open brief aan alle Vlaamse ondernemers: Laten we fair zaken blijven doen, alleen zo bestrijden we deze crisis

De Vlaamse Ondernemers, een samenwerkingsverband tussen 18 Vlaamse werkgevers- en sectororganisaties (waarvan FEBEG), roepen alle Vlaamse ondernemingen daarom op tot fairness in het zakendoen en dit met respect voor elkaar.