Jaarevent FEBEG - 27.06.2018 pm – ‘Energiebedrijven en lokale besturen: partners in de energietransitie’

In lijn met haar memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal FEBEG haar jaarevent wijden aan de cruciale rol die lokale besturen, in samenwerking met energiebedrijven, moeten spelen om de energietransitie tot een goed einde te brengen.

Meer weten en deelnemen...

Vaste vergoeding gas en elektriciteitscontracten : conform consumentenakkoord

FEBEG is ervan overtuigd dat de aanrekening van een vaste vergoeding een terechte praktijk is als onderdeel van de tariefcomponent die ook rekening houdt met economische realiteit en kostenstructuur van de betrokken bedrijven. Hierna enkele verduidelijkingen in verband met deze vaste vergoeding.

Koolstofprijs stijgt sterk : meer dan 16€ per ton

Begin februari bereikte de Europese koolstofprijs voor het eerst in zes jaar €10 Euro per ton. Eind mei overschreed de prijs zelfs €16 per ton (16,28 € op 28/05/18). De verhandelbare emissierechten kennen een stijging van 109% sinds het begin van dit jaar, en van liefst 215% tegenover een jaar geleden (€5,17 op 29/05/17). Toelichting...

Het aanpassen van het Federaal Technisch Reglement : een delicate evenwichtsoefening !

Nu de Europese Netcodes in Belgische regelgeving moeten omgezet worden, krijgt het Federaal Technisch Reglement een grondige update. Een delicate evenwichtsoefening... ? Hoe worden de risico’s en kosten verdeeld tussen de transmissienetbeheerder en de netgebruiker?