Faillissement van een elektriciteits- en gasleverancier: Hoge marktprijzen zetten leveranciers onder druk

De internationale crisis van hoge prijzen op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit heeft geleid tot een tweede faillissement van leveranciers in België. De continuïteit van de levering aan de getroffen klanten is echter georganiseerd en gewaarborgd. In deze moeilijke tijden blijven leveranciers hun klanten bevoorraden en adviseren over oplossingen om hun energieverbruik te verlagen en zelf stroom op te wekken.

 

Sociale programmatie : ondertekening van de sectorale overeenkomst 2021-22

De sociale partners van het Paritair Comité 326 - sector van de gas- en elektriciteitsbedrijven – ondertekenden op 2 december 2021 de collectieve overeenkomsten ter uitvoering van de nieuwe overeenkomst inzake sociale programmatie. De overeenkomst betreft de periode 2021-2022 en geldt voor alle bedrijven in deze sector.

 

De Belgische energiestrategie op lange termijn vereist de studie van verschillende scenario’s en een breed maatschappelijk debat

FEBEG verwelkomt de publicatie van de studie "Roadmap to net zero" van Elia, die een klimaatneutraal energiesysteem tegen 2050 als doel heeft. Elk initiatief dat een diepgaand klimaatdebat kan inspireren, is positief. Volgens FEBEG kunnen de scenario's van Elia interessant en nuttig zijn in het debat, maar ze moeten nog worden vergeleken met andere bestaande of toekomstige scenario's.

Afschaffing verbrekingsvergoeding: goed of slecht voor de consument?

Voor particulieren werd het aanrekenen van een verbrekingsvergoeding verboden sinds 2012. Ook voor KMO's werd de verbrekingsvergoeding dit jaar afgeschaft. De redenering was dat daardoor klanten makkelijker en zonder drempel van leverancier kunnen veranderen. Maar, is het afschaffen van die verbrekingsvergoeding wel een goed idee? Dit artikel van Kris Voorspools, Energy Market Expert at 70GigaWatt Consulting, graaft wat dieper naar mogelijke negatieve neveneffecten van het afschaffen van de verbrekingsvergoeding.