Basispakket voor elektriciteit en gas in 2022

Tegen eind december implementeren de leveranciers in opdracht van de Belgische federale overheid een nieuwe steunmaatregel voor residentiële klanten. Het gaat om het basispakket voor elektriciteit en gas voor 2022. De FOD Economie publiceerde op zijn website een gedetailleerde informatiepagina en antwoorden op de meest gestelde vragen.

Nieuwe nettarieven voor elektriciteit vanaf 2023 in Vlaanderen

De energieleveranciers bereiden zich voor om vanaf januari 2023 de nettarieven op de energiefactuur aan te passen. De VREG heeft beslist dat de nettarieven in Vlaanderen vanaf dan niet alleen berekend worden op het stroomverbruik. Ook op hoeveel stroom iemand tegelijk verbruikt: het capaciteitstarief.

Energieleveranciers zetten zich in voor nog meer transparantie en toegankelijkheid

FEBEG, de energieleveranciers én de overheid engageren zich op korte en middellange termijn om de transparantie van de (voorschot)facturen en de bereikbaarheid van de klantendiensten te verbeteren. Zij hebben daarvoor een engagementsverklaring opgesteld.

Overbelasting zal wegen op Belgische energietransitie en bevoorradingszekerheid

De Belgische regering heeft beslist om een overbelasting te heffen op de inkomsten van de elektriciteitsproducenten, die radicaal hoger is dan wat de Europese regelgeving aanbevelen. FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, begrijpt de financieringsnoden voor de noodzakelijke beschermingsmaatregelen die de regeringen nemen, maar waarschuwt voor de perverse effecten op het Belgische investeringsklimaat. De uitdagingen op middellange en lange termijn van de energietransitie en de bevoorradingszekerheid in ons land zijn immers enorm.