Een gedragscode voor nog meer transparantie en bescherming van zelfstandigen en KMO's

Transparantie en bescherming zijn de sleutelwoorden van de "Gedragscode voor de bescherming van de zelfstandigen en KMO's op de elektriciteits- en gasmarkt" die op 27 maart 2023 werd gesloten tussen David Clarinval, minister van Middenstand en KMO's, en de voornaamste energieleveranciers van het land (>90% van de markt). 

Deze Gedragscode werd onderhandeld door minister Clarinval in naam van de regering met de voornaamste leveranciers van het land, via FEBEG, de federatie van energieleveranciers.

Energiedelen: een evenwichtig economisch model is noodzakelijk

Het delen van energie is een hefboom voor de energietransitie. In de praktijk zijn er voor- en nadelen voor consumenten én ook kosten en risico’s voor leveranciers zowel in hun rol als leverancier als in hun rol als evenwichtsverantwoordelijke. FEBEG staat open voor een diepgaande discussie om tot een evenwichtig en duurzaam marktmodel te komen waarbij de kosten en de baten van energiedelen eerlijk verdeeld zijn.

Het verstoren van de markt draagt niet bij tot het oplossen van de vele energie-uitdagingen

In het kader van deze crisis zien we een ongekende opeenstapeling van geïsoleerde en ongecoördineerde overheidsmaatregelen die grote impact hebben op zowel leveranciers als producenten.
Om de energietransitie tot stand te brengen moet er echter voldoende investeringscapaciteit worden gemobiliseerd en moeten er voldoende energiebedrijven actief zijn op een concurrerende markt om klanten praktische en innovatieve concurrerende energieoplossingen aan te bieden.

Het is vijf voor twaalf voor de Belgische bevoorradingszekerheid

FEBEG waarschuwt al geruime tijd voor capaciteitstekorten in de winters van 2025-2026 en 2026-2027. Elia bevestigt dit in een rapport dat ze begin december 2023 aan de "Kern" (federale regering) voorstelde.