Nieuws

Gezamenlijke internationale oproep om de bevoorradingszekerheid te waarborgen

11/10/2018 | Artikel

De energie federaties van de CWE zone lanceren een oproep om de Europese klimaatdoelstelling te bereiken en de bevoorradingszekerheid te waarborgen. De federaties zijn van oordeel dat bevoorradingszekerheid enkel kan gewaarborgd worden door de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd Europese elektriciteitsmarkt die geschikt is voor de energie transitie en door een nauwe samenwerking tussen de buurlanden.

Energie- en klimaatplan: laten we de rol van gas in de transitie naar een koolstofarm energiesysteem niet onderschatten

03/10/2018 | Artikel

FEBEG, dat zowel in de elektriciteits- als in de gassector vertegenwoordigt is, is tevreden over de toegenomen elektrificatieprojecten in deze plannen en pleit tevens voor dat de gas optie toegankelijk blijft. Gas maakt deel uit van de oplossing. Gas is een moderne energiedrager vertelt Marc Van den Bosch, general manager van FEBEG.

FEBEG sluit aan bij het Vlaams Werkgevers Platform (VWP)

20/09/2018 | Artikel

VWP heeft o.a. als doel om de belangen van de Vlaamse ondernemingen  zo goed als mogelijk te behartigen door een efficiënte samenwerking tussen de sectoren m.b.t. de thema’s die tot de Vlaamse bevoegdheid behoren.

De hittegolf heeft het gas- en elektriciteitsverbruik beïnvloed

15/09/2018 | Artikel

De gemiddelde temperaturen in juli en augustus 2018 waren respectievelijk 15% en 7% hoger dan in dezelfde maanden in 2017. Volgens voorlopige cijfers van de netbeheerders lijkt de hittegolf een aanzienlijke impact te hebben gehad op het gas- en elektriciteitsverbruik...

Laurent Vander Elst, nieuwe ‘social policy advisor’ bij FEBEG

03/09/2018 | Artikel

FEBEG verwelkomt Laurent Vander Elst in het team van het sociaal departement. Als ‘social policy advisor’ bij FEBEG zal Laurent juridische ondersteuning bieden en de belangen van de FEBEG-leden vertegenwoordigen in de overlegorganen van de elektriciteits- en gassector.

Jaarlijks FEBEG-event 2018: reportages en presentaties

30/07/2018 | Artikel

Op 27 juni bracht FEBEG de fine fleur van de sector en zijn stakeholders bijeen voor haar jaarlijkse event. Meer dan 220 genodigden waren getuige van de presentaties en debatten over de rol die de lokale autoriteiten (in samenwerking met de energiebedrijven) kunnen spelen om de energietransitie te versnellen. Ontdek de video- en fotoreportages van dit evenement en de presentaties die bij deze gelegenheid werden gegeven.

Pagina's