Nieuws

Slimme meters: op weg naar het energiesysteem van morgen in ieders belang

compteur intelligent - slimme meter  - smart meter - app for dito
12/01/2018 | Artikel

FEBEG waardeert de dynamiek die de Waalse regering op gang heeft gebracht voor de regionale uitrol van slimme elektriciteitsmeters. Dat is goed nieuws voor de consumenten, die baat zullen hebben bij een betere optimalisering van het energiesysteem als geheel.

Acht nationale federaties van elektriciteitsbedrijven nemen een gemeenschappelijk standpunt in over capaciteitsmarkten

04/01/2018 | Artikel

De nationale federaties - BE; DE; ES; FR; IR; IT; PT; UK – roepen de beleidsmakers op om de snelle invoering van capaciteitsmarkten toe te laten als aanvulling op de hervormingen van de korte-termijn-markten.

Aangepaste ‘Vlaamse bijdrage energiefonds’ voor elektriciteit vanaf 1 januari 2018

23/12/2017 | Artikel

Het Grondwettelijk Hof heeft in juni 2017 de Vlaamse heffing ‘Bijdrage Energiefonds’ vernietigd. Daarom wordt de heffing vanaf 1 januari 2018 aangepast. De heffing wordt omgevormd naar een maandelijkse heffing per afnamepunt waarvan de bedragen afhankelijk zijn van het spanningsniveau waarop de klant aangesloten is.

FEBEG event : ‘Peer-to-peer’ energiedelen: een toekomstmarkt ?

19/12/2017 | Artikel

De energieproductie decentraliseert, meer en meer klanten worden ‘prosumer', de korte keten economie speelt in op de vragen rond duurzaamheid…
Is peer-to-peer energiedelen in een dergelijke context een opkomende markt die de situatie kan omgooien? Tijdens een FEBEG evenement op 19/12/2017 te Brussel hebben verschillende experts getracht om op deze vraag te antwoorden.

Uitwerking van het energiepact: FEBEG roept de betrokken overheden op om gezamenlijk een onderbouwde en becijferde impactanalyse uit te werken

13/12/2017 | Persbericht

De leden van FEBEG bevestigen bereid te zijn om te investeren in een versnelde energietransitie in België. Een realistisch energiepact gebaseerd op objectieve becijferde en voor de maatschappij transparante maatregelen vormt de beste basis voor een actief investeringsbeleid in onze energietoekomst.

Rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij: Energiesector vermindert uitstoot fors

12/12/2017 | Artikel

Globaal genomen is er in de periode 2000-2016 een dalingen van de lozing van luchtverontreinigende stoffen waar te nemen. De positieve impact die de energiesector heeft op die resultaten is daarbij opvallend. Temeer omdat de impact van de gezinnen en vooral de mobiliteit toeneemt.

Pagina's