Alle marktdeelnemers - met inbegrip van de klanten - in staat stellen om op efficiënte wijze flexibele middelen in te zetten om intermittentie het hoofd te bieden

energiepact febegHet groeiende aandeel van intermitterende productie in het elektriciteitssysteem vergroot de behoefte aan een efficiënte en liquide intradagmarkt. Er is aanzienlijke vooruitgang geboekt met  de koppeling van de dagmarkt, maar de integratie van intradagmarkten is ook van cruciaal belang. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat plotselinge tekorten en overschotten in een groter gebied kunnen worden opgevangen en dat alle beschikbare flexibiliteitsmiddelen - dankzij een toegenomen concurrentie - beter worden benut.

Robuuste, responsieve en onderling verbonden intradagmarkten zullen van cruciaal belang zijn om ervoor te zorgen dat het systeem in evenwicht blijft aangezien zij de marktdeelnemers in staat stellen hun posities in bijna reële tijd opnieuw te beoordelen en in evenwicht te brengen.

In een geliberaliseerde markt is het in evenwicht brengen van vraag en aanbod in de eerste plaats een taak van de markt: het is de taak van de evenwichtsverantwoordelijke. Elke evenwichtsverantwoordelijke moet alles in het werk stellen om vraag en aanbod in zijn portefeuille in evenwicht te brengen terwijl hij daarbij financieel wordt blootgesteld aan onevenwichtsprijzen. Door te reageren op de onevenwichtsprijzen die in bijna reële tijd worden gepubliceerd, ondersteunen de evenwichtsverantwoordelijken de netbeheerder bij het in evenwicht brengen van het systeem. Deze passieve bijdrage van de marktdeelnemers vermindert de residuele onevenwichten: deze gezamenlijke verantwoordelijkheid vermindert de risico's/kosten voor het hele systeem.

De transmissienetbeheerders moeten alleen voor de residuele balancering zorgen. Daartoe zal de netbeheerder reserveproducten aankopen als een gezamenlijke verzekering voor eventuele residuele onevenwichten.

FEBEG aanbevelingen

  • Een efficiënte intradaymarkt tot stand brengen met maximale beschikbare interconnectiecapaciteit die zo dicht mogelijk bij reële tijd ligt en daarom de invoering van intraday-capaciteitsprijzen niet als een prioriteit beschouwen
  • De balanceringspositie in bijna reële tijd doorgeven aan de balanceringsverantwoordelijke
  • Een methodiek opzetten die garandeert dat - niet alleen op korte, maar ook op langere termijn - voldoende flexibele middelen beschikbaar zijn voor de resterende balancering
  • Ervoor zorgen dat reserveproducten voor residuele balancering worden aangekocht via mechanismen die concurrentie tussen marktspelers garanderen
  • Garanderen dat reserveproducten technologisch neutraal zijn: open voor - op basis van een gelijk speelveld - opwekking, opslag en vraagrespons
  • Ervoor zorgen dat de goedkoopste reserveproducten eerst worden geactiveerd: elke afwijking van deze regel moet transparant zijn en naar behoren worden gecompenseerd