Alle marktspelers - met inbegrip van de klanten - in staat stellen om met flexibele middelen bij te dragen tot een efficiënte oplossing van congestieproblemen en om de goede werking van de markt waarborgen

energiepact febeg

De transmissie- en distributienetten zijn ontworpen en ontwikkeld om de energie van de productie-installaties naar de klanten te brengen. Nieuwe ontwikkelingen maken deze taak moeilijker en veranderen vaak zelfs het gebruik van het transmissie- en distributienet - elektriciteit wordt steeds meer lokaal geproduceerd, het net wordt volatieler door de intermitterende productie, klanten reageren op prijssignalen, … - terwijl de betrouwbaarheid van het net essentieel is voor de marktwerking.

Deze veranderingen in het gebruik van het net zullen het aantal congesties doen toenemen, d.w.z. dat het net lokaal niet in staat is om al de beschikbare energie te vervoeren. De netbeheerders moeten daarom geleidelijk slimme, dynamische, interactieve en transparante instrumenten invoeren om congestieproblemen efficiënt te beheren in bijna reële tijd.

Congestiebeheer is ook belangrijk om de klant te activeren: klanten zullen alleen worden aangemoedigd om diensten aan het net te leveren wanneer een adequaat mechanisme voor congestiebeheer het opportuniteitsverlies compenseert voor klanten van wie het gebruik van flexibiliteit om redenen van congestiebeheer wordt beperkt door de netbeheerders.

FEBEG aanbevelingen

  • Streven naar een evenwicht tussen netplanning, netbeheer, beperkingen in de aansluitingsovereenkomsten en congestiebeheer
  • De transparantie over het daadwerkelijk optreden van en de verwachte ontwikkeling van congestieproblemen verbeteren
  • Ervoor zorgen dat de netbeheerders - via mechanismen die concurrentie garanderen - de flexibiliteitsmiddelen aanschaffen die zij nodig hebben om het net te beheren
  • Evolueren naar een dynamisch mechanisme voor congestiebeheer dat de mogelijkheid biedt om te allen tijde een maximum aan flexibiliteitsmiddelen te laten deelnemen in de markt en dat een gelijk speelveld creëert tussen productie, opslag en vraagbeheer
  • Congestiebeheer organiseren op basis van re-dispatch, d.w.z. een mechanisme dat de congestie oplost door een injectie in het gebied met congestie te vervangen door energie die in een ander gebied wordt opgewekt via een transparant en door concurrentiegedreven proces