Werkgelegenheid voor STEM profielen

De energiesector en de werkgelegenheid voor STEM profielen

Wit

Hoogwaardige werkgelegenheid voor technische profielen

De gedereguleerde gas- en elektriciteitssector stelt in België meer dan 7.500 mensen te werk, een cijfer dat stijgt tot 22.000 banen wanneer indirecte banen worden meegeteld. Vooral technische profielen (STEM) zijn zeer gewild. Zoals de meeste Belgische bedrijven, worden ook de bedrijven die lid zijn van de FEBEG, geconfronteerd met de pensionering van veel technisch gekwalificeerde werknemers van de babyboomgeneratie. Bovendien is de sector bezig met de energietransitie in het kader van de strijd tegen de klimaatverwarming, waardoor de vraag naar technische profielen toeneemt. De gas- en elektriciteitssector biedt dus niet alleen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en beloningen voor de banen die de sector biedt, maar ook banen die op het vlak van maatschappelijke impact en betekenis vooroplopen.​

#A2D3F3
Donker

De FEBEG-leden en hun dochterondernemingen zijn actief in de productie van energie en de levering van gas en elektriciteit aan particulieren, bedrijven en openbare diensten, alsmede de daarmee verbonden O&O. Werken in deze sector betekent heel concreet bijdragen tot het comfort van alle Belgen en het verzekeren van de energiebevoorrading die essentieel is voor ons land. Het betekent ook een bijdrage leveren aan de ingrijpende verandering in de wereld van de energie in de richting van de koolstofarme oplossingen die nodig zijn om de klimaatverwarming te bestrijden. De laatste jaren heeft de sector zwaar geïnvesteerd in de productie van hernieuwbare energie (waterkracht, zonne- en windenergie, duurzaam gas, enz.).

We zijn ook getuige van een decentralisatie van de energieproductie naar bedrijven en particulieren, een decentralisatie die nieuwe behoeften en nieuwe beroepen creëert.

Onze leden bedienen bijna 7,8 miljoen bevoorradingspunten, d.w.z. bijna alle huishoudens en bedrijven in België. De dialoog met deze klanten, het stimuleren van hun betrokkenheid bij het energiesysteem is de uitdaging van vandaag en morgen. De digitalisering van deze miljoenen transacties vereist aanzienlijke investeringen van onze leden en de versterking van gespecialiseerde  technische teams (IT-ontwikkelingen, applicatieontwikkeling, gecentraliseerd en gedecentraliseerd productiebeheer, vraag- en flexibiliteitsbeheer, diagnostiek en energie-efficiëntiediensten, enz.)

Gezien de complexiteit van de te verwezenlijken oplossingen op het gebied van energie-efficiëntie zal het belang van het technisch advies toenemen. De sector is daarom op zoek naar technico-commerciële profielen voor een oplossingsgericht klantencontact.

#404040
Wit

Een STEM georiënteerde baan bij onze leden
Heeft u uw studie met succes afgerond? FEBEG aangesloten bedrijven hebben interessante functies en een spannende professionele uitdaging te bieden! Neem contact op met de rekruteringsafdelingen van onze leden. => https://www.febeg.be/leden

#F5D3D5
Donker

FEBEG bij 'Let's get Digital'

FEBEG, lid van het Vlaamse Werkgevers Platform, is betrokken bij het evenement "Let's get Digital" dat op 20 en 21 september in Antwerpen wordt georganiseerd. Het doel van dit evenement is het bevorderen van STEM opleidingen (Science, Technology, Engineering and Mathematics) in Vlaanderen. Onze sector, net als de andere sectoren die aan dit evenement verbonden zijn, weet hoezeer het huidige schaarste aan technische profielen, jongeren die voor deze STEM opleidingen kiezen in staat zal stellen om vlot een kwalitatieve en motiverende job te vinden.

#404040
Wit