Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen - ook via de klanten - in het systeem verhogen

energiepact febeg

Het EU ETS moet de belangrijkste motor worden voor investeringen in hernieuwbare energiebronnen: een sterk EU ETS-prijssignaal zal de bijkomende maatregelen om hernieuwbare energiebronnen te bevorderen, tot een minimum beperken.

Net als in andere Europese lidstaten heeft België op federaal en regionaal niveau verschillende steunmaatregelen voor hernieuwbare energiebronnen ingevoerd. Deze steunregelingen zullen hoogstwaarschijnlijk na 2020 moeten worden gehandhaafd, maar de steun voor concurrentiële technologieën dient geleidelijk te worden afgebouwd.

In België zijn hernieuwbare energiebronnen goed geïntegreerd in de groothandelsmarkten: hernieuwbare energiebronnen in België zijn blootgesteld aan operationele verantwoordelijkheden in de markt, zoals de evenwichtsverantwoordelijkheid, en Belgische steunregelingen zijn concurrentiegedreven en garanderen dat het steunniveau gekoppeld is aan de groothandelsprijzen voor elektriciteit.

FEBEG aanbevelingen

  • Duurzame energiebronnen steeds meer blootstellen aan concurrentie en ze op een gelijk speelveld plaatsen met andere technologieën
  • De karakteristieken van de steunregelingen in heel Europa verder op elkaar afstemmen door de ontwikkeling van gemeenschappelijke regels
  • Vermijden dat steunregelingen de optimale marktdispatch belemmeren aangezien dergelijke inefficiënties de kosten voor de klanten zouden verhogen