Nieuws

Een nieuw kader voor windenergie in Wallonië: voortgang en toekomstige uitdagingen

19/03/2024 | Artikel

Wallonië heeft onlangs een nieuw referentiekader voor windenergie goedgekeurd, een belangrijke stap in de richting van de doelstellingen voor de productie van hernieuwbare energie tegen 2030.

Reactie op het VREG-rapport over tussenpersonen op de energiemarkt: FEBEG herhaalt haar vraag naar een gelijk speelveld voor alle partijen

19/03/2024 | Artikel

FEBEG wil dat de prijzen op de websites van energievergelijkers en organisatoren van groepsaankopen eerlijk worden vergeleken en dat de informatie die aan consumenten wordt verstrekt betrouwbaar is.

'Zeg JA' tegen de energietransitie: digitalisering ten dienste van de toekomst van de energie van Wallonië

19/03/2024 | Artikel

Een communicatiecampagne en een website van de Waalse regering moedigt burgers aan om een actieve rol te spelen in een meer gecontroleerde, verantwoorde en duurzame energietoekomst.

Sociale premie: het FEBEG-voorstel voor een efficiëntere sociale energieondersteuning

02/02/2024 | Artikel

De overgang naar een sociaal premiesysteem zou niet alleen voordelen bieden voor de consumenten, maar ook voor energiebedrijven en de overheid.

Handel snel om Belgische CRM-parameters te verbeteren: studie bevestigt de nood aan cruciale veranderingen

02/02/2024 | Artikel

De studie van Compass Lexecon bevestigt een aantal van onze zorgen en benadrukt de dringende noodzaak om het CRM te verbeteren om een efficiënte deelname van de bestaande capaciteit te garanderen.

VREG stelt in 2022 negatieve marges vast bij leveranciers met productieactiviteit

02/02/2024 | Artikel

Een gedegen opvolging van de financiële situatie in de sector en voldoende winst-gevendheid is essentieel om de stabiliteit van de markt te waarborgen. Onze bedrijven hebben een gezonde financiële sokkel nodig om te kunnen investeren in de energietransitie.

Pagina's