Nieuws

Nieuwgeplaatste zonnepanelen vanaf januari 2021: investeringssteun en actieve deelname van de prosumenten in de markt

15/01/2021 | Artikel

Met de nieuwe aanpak evolueert de plaatsing van eigen kleine productie-installaties naar een volwassen systeem beter in lijn met de energietransitie. FEBEG geeft ook uitleg m.b.t. de prijzen van de leveranciers voor de terugkoop van zelf opgewekte energie die door prosumenten in het distributienet wordt geïnjecteerd.

FEBEG - ODE - PV Vlaanderen en Techlink vragen om positief investeringskader voor PV te waarborgen

14/01/2021 | Persbericht

We betreuren dat het Grondwettelijk hof het beroep van VREG, CREG en de federale overheid heeft aanvaard. Deze beslissing heeft een belangrijk effect op de gezinnen die de afgelopen jaren in zonnepanelen investeerden. Anderzijds heeft de rechtbank beslist de gevolgen te handhaven.

Nieuwgeplaatste zonnepanelen vanaf januari 2021: investeringssteun en actieve deelname van de prosumenten in de marktwerking

11/01/2021 | Artikel

Wie in het verleden zonnepanelen plaatste (<10kW) had recht op een terugdraaiende teller gedurende 15 jaar en kreeg groenestroomcertificaten als ondersteuning. Deze situatie wijzigt voor nieuwe installaties vanaf 1 januari 2021 in het Vlaams gewest. Voortaan is de rentabiliteit gesteund op een eenmalig investeringssteun en op actieve deelname van de prosumenten in de marktwerking.

Uitbreiding van de categorieën van rechthebbenden op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit

08/12/2020 | Artikel

De regering heeft een tijdelijke uitbreiding aangekondigd van de rechthebbenden op het sociaal tarief. In de praktijk zou dit het aantal begunstigden kunnen verdubbelen. Het zal ook de kosten van de toepassing ervan voor de leveranciers verhogen. FEBEG verwelkomt dan ook de bereidheid om samen met de sector te zoeken naar oplossingen die de gevolgen van de uitbreiding van het sociaal tarief voor de leveranciers tot een minimum beperken zonder de kosten voor het budget of voor de consument te verhogen".

Garanties van Oorsprong (GVO) voor elektriciteit

23/11/2020 | Artikel

De garanties van oorsprong vormen een markt. Naarmate de vraag stijgt, wordt het aanbod schaarser en stijgen de labels in waarde, en dát ondersteunt dan weer de investeringen in hernieuwbare energie.

Sociaal tarief voor elektriciteit en gas: een aanzienlijke korting t.o.v. het commercieël tarief

05/10/2020 | Artikel

Het sociaal tarief wordt nu elk kwartaal herzien door de CREG. Wat ook de opwaartse of neerwaartse trend van het sociale tarief is, dit tarief is altijd aanzienlijk voordeliger dan het gemiddelde commerciële tarief van de leveranciers dat op dat moment van kracht is.

Pagina's