Nieuws

Teruglevercontracten voor elektriciteit: leveranciers bieden marktconforme contracten

17/02/2021 | Artikel

Waarom kan een leverancier minder bieden dan de prijs van de stroom die afgenomen wordt. Een groot deel van de verklaring zit in de elektriciteitsfactuur zelf. Een analyse van het jaar 2020 objectiveert verder de prijs die door de leveranciers betaald wordt. Als referentie het geproduceerde vermogen van de PV-installaties in België genomen  en de Belpex spotprijs.

Uitstel uitrol digitale meter bij prosumenten koopt tijd om hen te overtuigen van de voordelen

15/02/2021 | Persbericht

“Het beperkte uitstel van de uitrol van de digitale meter bij prosumenten biedt kansen om de voordelen van de digitale meter op een positieve manier aan te tonen. Dit zal het draagvlak bij prosumenten ondersteunen en hen overtuigen van het nut van de digitale meter” zegt Marc Van den Bosch, General manager FEBEG

CRM en klimaatbeleid zijn zeker compatibel

12/02/2021 | Artikel

Een deel van de door de CRM geselecteerde capaciteit zal wellicht worden geleverd door nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales. Voor FEBEG blijft het CRM echter volledig verenigbaar met de strijd tegen klimaatverandering.

FEBEG zeer bezorgd over het grote aandeel van de capaciteit die zal worden geveild in J-1 van de CRM

08/02/2021 | Artikel

De capaciteit die in J-1 wordt geveild, vertegenwoordigt ongeveer een aanzienlijk aandeel van 25% van de gemiddelde piekbelasting. Bovendien schatte FEBEG dat het volume dat in de J-4-veiling zou worden opengesteld voor nieuwe capaciteit (100% beschikbaar), beperkt zou blijven tot slechts 2,2 - 2,5 GW ter vervanging van de 6 GW aan nucleaire capaciteit tegen 2025.

 

Tijdelijke uitbreiding sociaal tarief aan personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming - Praktisch

08/02/2021 | Artikel

Om de gevolgen van de COVID-19 crisis te verzachten heeft de federale regering besloten om het sociaal tarief tijdelijk (van 02/2021 tem 12/2021) ook toe te kennen aan personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Hoe zal dit concreet verlopen in de praktijk...?

Compensatie terugdraaiende teller - Veelgestelde vragen en flankerende maatregelen

20/01/2021 | Artikel

De Vlaamse Regering kwam op vrijdag 15 januari 2021 tot het akkoord dat er een financiële compensatie komt voor eigenaars van zonnepanelen die hun investering tot op heden nog onvoldoende konden terugverdienen. De Vlaamse overheid heeft ook een informatiepagina op haar website gepubliceerd om aan de veelgestelde vragen te antwoorden.

Pagina's