Nieuws

De factuur vereenvoudigen om het aantal klachten te verminderen

03/05/2019 | Persbericht

De federale ombudsman voor energie heeft zojuist zijn statistieken voor het jaar 2018 gepubliceerd. Hij meldt dat de "ontvangen klachten" met 15% zijn gestegen ten opzichte van 2017. Zoals ook erkend door de Ombudsman is deze stijging vooral te wijten aan de stopzetting van de activiteiten van een aantal leveranciers die hun hoofd niet meer boven water konden houden. Daarnaast dient de grootteorde van het probleem te worden gerelativeerd t.o.v. van miljoenen beleverde toegangspunten.  Maar elke klacht is er één teveel, daarom pleit FEBEG voor een vereenvoudiging van de factuur zodat het aantal klachten kan dalen.

FEBEG zoekt nieuwe ‘Regulatory Manager Electricity Markets’

02/05/2019 | Artikel

Weet u alles over de Belgische en internationale elektriciteitsmarkten? Je hebt ook affiniteiten met juridische, ecologische, economische en fiscale aspecten van de energiemarkt?

Vervoeg dan FEBEG als 'Regulatory Manager Electricity Markets'.

Groepsaankopen aanbieders voortaan ook door GREG gecontroleerd

04/04/2019 | Artikel

FEBEG is tevreden met de uitbreiding van de bevoegdheid van de regulator in het kader van groepsaankopen. Consumentenbescherming in de energiemarkt, gaat immers veel verder dan de energieleverancier en kan enkel gegarandeerd worden indien alle spelers en dus ook elke tussenpersoon naar de klant toe dezelfde regels hanteren.

Sectorale vakbondsacties (04/04/2019): noodzaak om weer rust te brengen in de discussies

04/04/2019 | Artikel

In verschillende bedrijven in de gas- en elektriciteitssector zijn momenteel sectorale vakbondsacties aan de gang, ondanks de opstelling van een onderhandelingsagenda voor sectorale sociale discussiepunten. Werkgevers betreuren deze abnormale situatie ten zeerste: in principe zouden stakingen het laatste redmiddel moeten zijn als de onderhandelingen mislukken, niet een wapen om druk uit te oefenen op een discussie. Werkgevers blijven openstaan voor dialoog.

Vlaanderen Demarreert

29/03/2019 | Artikel

Vlaanderen Demarreert : samen met Voka en 18 andere werkgeversfederaties heeft FEBEG 10 prioriteiten voor de verkiezingen naar voor geschoven, waaronder #energie & #klimaat.

"Sociaal tarief" voor elektriciteit en gas. Waar gaat het om?

12/02/2019 | Artikel

Leveranciers passen het "Sociaal Tarief" toe in hun facturatie zoals tweemaal per jaar berekend en gepubliceerd door de CREG. Bijna 10% van de particuliere klanten die op gas en elektriciteit zijn aangesloten, genieten van het sociaal tarief. Enkele feiten en cijfers om dit sociaal tarief te decoderen.

Pagina's