Nieuws

Waarom hebben we zo'n grote behoefte aan regelbare elektrische capaciteit?

10/03/2022 | Artikel

De voorjaarsstormen zorgden voor een piek in de productie van windenergie...maar ook voor een complete stilstand van de windmolens. Voldoende regelbare capaciteit is belangrijk om op elk moment aan de elektriciteitsvraag te kunnen voldoen. Onder andere gasgestookte centrales zijn geschikt om deze rol te vervullen.

Derde golf van de campagne ‘Mee met de stroom'

10/03/2022 | Artikel

Het derde luik van de campagne richt zich op oplossingen voor duurzame verwarming. Een goed gekozen moment in deze tijden van dure energie.

Alarm op alle fronten: Oorlog in Oekraïne en IPCC-klimaatrapport

10/03/2022 | Artikel

Het kwik stijgt langs alle kanten.
Het verband tussen het conflict in Oekraïne en het IPCC-rapport is de grote mate van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en met de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot. Zo'n context zou ons allemaal moeten verenigen en de energietransitie versnellen.

Tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit tot 6%: rechtsgrondslag en antwoorden op FAQ

07/03/2022 | Artikel

Hier vindt u links naar naar de officiële bronnen en documenten om het koninklijk besluit te lezen dat deze tijdelijke btw-verlaging op elektriciteit wettelijk regelt, maar ook om antwoorden te krijgen op de meest gestelde vragen terzake.

De deur-aan-deurverkoop in de energiesector bevordert de concurrentie en de liquiditeit van de markt

23/02/2022 | Artikel

De deur-aan-deurverkoop in de energiesector krijgt momenteel kritiek, dit op achtergrond van de stijgende energieprijzen. Elke klacht hierover is er één teveel. De leveranciers streven naar een verder verbetering van de kwaliteit en de ethische procedure van dit verkoopkanaal. Dit legitieme verkoopkanaal is wel degelijk waardevol want het bevordert de communicatie met de klant, de marktconcurrentie en draagt zo bij een dynamisch energiemarkt.

Betaalfaciliteiten voor gas- en elektriciteitsverbruikers

16/02/2022 | Artikel

Een balans per 15 december 2021 van de betalingsfaciliteiten die in het kader van de Coronaviruscrisis (en het daaropvolgende economisch herstel) zijn toegekend, maar ook een eerste analyse van de ontwikkeling van de situatie ten aanzien van de aanzienlijke stijging van de energieprijzen op de internationale groothandelsmarkten en de geleidelijke vertaling daarvan in de detailhandelsprijzen voor energie.

Pagina's