Nieuws

Evodays Genk 29/06/2018 - een incubator voor elektromobiliteit voor en door jongeren

30/06/2018 | Artikel

Einde juni waren Stad Genk & Karting Genk gastheer voor Evodays, een driedaags festival in het teken van elektrische voertuigen en de daarbij horende gemotoriseerde sporten. FEBEG werkte mee aan het seminarie dat in de marge van het event werd georganiseerd, en verzorgde een presentatie rond het thema ‘Is the energy market ready for the switch to electric driving?’.

FEBEG jaarverslag 2017

29/06/2018 | Artikel

Ontdek online het overzicht van de belangrijkste dossiers en gebeurtenissen rond FEBEG in 2017, evenals de kerncijfers van de federatie

Vaste vergoeding gas en elektriciteitscontracten : conform consumentenakkoord

13/06/2018 | Artikel

FEBEG is ervan overtuigd dat de aanrekening van een vaste vergoeding een terechte praktijk is als onderdeel van de tariefcomponent die ook rekening houdt met economische realiteit en kostenstructuur van de betrokken bedrijven. Hierna enkele verduidelijkingen in verband met deze vaste vergoeding.

Jaarevent FEBEG - 27.06.2018 pm – ‘Energiebedrijven en lokale besturen: partners in de energietransitie’

05/06/2018 | Artikel

In lijn met haar memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zal FEBEG haar jaarevent wijden aan de cruciale rol die lokale besturen, in samenwerking met energiebedrijven, moeten spelen om de energietransitie tot een goed einde te brengen.

Meer weten en deelnemen...

Koolstofprijs stijgt sterk : meer dan 16€ per ton

05/06/2018 | Artikel

Begin februari bereikte de Europese koolstofprijs voor het eerst in zes jaar €10 Euro per ton. Eind mei overschreed de prijs zelfs €16 per ton (16,28 € op 28/05/18). De verhandelbare emissierechten kennen een stijging van 109% sinds het begin van dit jaar, en van liefst 215% tegenover een jaar geleden (€5,17 op 29/05/17). Toelichting...

Taskforce Certificats Verts Wallonie: schuldenbeheer en realisatie van de energietransitie

05/06/2018 | Artikel

Het rapport van de 'taskforce Certificats Verts'  is een werk- en reflectie-instrument voor de minister, zijn administratie en de toezichthouder. FEBEG is tevreden om te hebben bijgedragen aan de uitwerking van aanbevelingen die de Waalse voornemens bevestigen om de energietransitie in Wallonië tot een succes te maken. De belangrijkste thema’s voor FEBEG zijn de evolutie van het systeem van groenestroomcertificaten (GSC), de financiering van het tekort en het beleid inzake hernieuwbare energie, alsook een grotere transparantie ...

Pagina's