Nieuws

De leveranciers begeleiden hun klanten in de huidige prijscrisis

21/09/2022 | Artikel

De hoge prijzen en de onzekerheid zorgen voor heel wat vragen van en problemen bij klanten. De leveranciers in België blijven zich inzetten om hun klanten te beleveren en te helpen waar het kan.

Feiten en cijfers over aardgas in België

21/09/2022 | Artikel

Aardgas is en blijft in België nog steeds een zeer belangrijke energiedrager. Daarom is het belangrijk de cijfers en de feiten te kennen.

Eurelectric's 'Power Barometer' 2022

21/09/2022 | Artikel

Eurelectric beveelt in haar 'Power Barometer' 2022 energiezuinigheid aan nu Europa op een gespannen lijn balanceert inzake de bevoorradingszekerheid.

CREG blijft marges van gascentrales schromelijk overschatten

14/09/2022 | Persbericht

Het rapport dat de CREG gisteren publiceerde betreffende o.a. de marges van de gasgestookte elektriciteitscentrales, blijft vertrekken van verkeerde hypotheses en levert daardoor foute conclusies op met betrekking tot deze specifieke technologie.

De onvolledige benadering van de CREG laat de vermeende winsten van gasgestookte centrales kunstmatig stijgen en geeft zo een vertekend beeld van hun reële economische situatie.

 

 

Leveranciers tussen hamer en aambeeld

08/09/2022 | Persbericht

Het is een zeer woelige periode voor de energiesector met hoge prijzen die zowel de klanten als de energiebedrijven teisteren. De hoge prijzen en de onzekerheid zorgen voor heel wat vragen van en problemen bij klanten. FEBEG wil graag kijken op welk vlak de transparantie nog verder kan verhoogd worden.

Ongevraagde leverancierswissel: een procedure om getroffen klanten te helpen is beschikbaar

28/07/2022 | Artikel

Wanneer een klant een factuur ontvangt van een leverancier waarmee hij geen contract heeft, of een ongevraagde kennisgeving van een leverancierswissel , moet hij onmiddellijk contact opnemen met de leverancier waarmee hij wel een contract heeft.
Er is een "Mystery Switch"-marktproces opgezet en de betrokken leveranciers zullen onderling afspreken de contractuele situatie recht te zetten en de vragen van de betrokken klant op te volgen.

Pagina's