Artikel

Afschakelen van klanten om de bevoorradingszekerheid te verbeteren?

01/12/2017
Picture copyright Elia

Het selectief afschakelen van klanten is één van de voorstellen die op de tekentafel ligt om de elektriciteitsmarkt beter te doen werken en om de bevoorradingszekerheid te verbeteren. De bedoeling van dit voorstel is om de evenwichtsverantwoordelijken te responsabiliseren door – in geval van schaarste – de klanten af te schakelen van de evenwichtsverantwoordelijken die niet in evenwicht zijn.

Klanten afschakelen om de markt beter te doen werken? Steunen politici dit voorstel? Bestaat er wel draagvlak voor bij de publieke opinie? Wat is de impact op de economie, en op het imago van België? Een maatregel met zo’n grote sociale en economische impact verdient een grondig maatschappelijk debat.

Om haar bevoorradingszekerheidsproblemen op te lossen, moet België investeringen aantrekken. En om investeerders te overtuigen, moet een stabiel lange-termijn-prijssignaal gecreëerd worden. Dat is niet wat het selectief afschakelen van klanten zal doen. Integendeel, de maatregel stelt de marktactoren – en zeker de kleinere spelers – bloot aan excessieve financiële risico’s. De Belgische markt zal eerder onaantrekkelijk worden voor investeerders.

Bovendien gaat het voorstel uit van een wel erg liberale visie waarin elektriciteit wordt beschouwd als een economisch goed net zoals elk ander goed. Het stoppen van het leveren van elektriciteit heeft nochtans een grote economische en maatschappelijke impact. Geen elektriciteit betekent immers voor heel wat gezinnen ook dat zij – circulatiepompen voor verwarming – in de kou worden gezet. Het afschakelen van klanten staat dan ook haaks op het huidige sociaal beleid dat elektriciteit beschouwt als een publiek goed, dat weliswaar kan verhandeld worden maar waaruit consumenten ook bescherming putten: geen afsluitingen in de winter, monitoring van de prijzen, gereguleerde sociale tarieven, …

Om het maatschappelijk debat over het voorstel van selectieve afschakeling van klanten te voeden, dringt FEBEG aan op een ernstige kostenbatenanalyse en een vergelijking met alternatieven. Zo is een marktwijde en technologie-neutrale capaciteitsmarkt – waarin afschakelbare klanten op vrijwillige basis kunnen deelnemen – en meer kostenefficiënte oplossing om investeringen aan te trekken om de bevoorradingszekerheid van België veilig te stellen.