Artikel

Clean Energy Package: belangrijke wetgevende stappen in de loop van december

04/01/2019

De Europese Raad heeft op 4 december drie belangrijke wetteksten uit het Pakket Schone Energie goedgekeurd: energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, governance van de energie-unie. Tegen 2030 moet de EU 32 % van haar energie uit hernieuwbare bronnen halen en haar energie-efficiëntie met 32,5 % verbeteren. De nieuwe doelstellingen zijn opgenomen in de herziene richtlijn voor energie-efficiëntie en in de herziene richtlijn voor hernieuwbare energie. De Raad heeft ook de verordening omtrent de governance goedgekeurd. De drie teksten werden eind december gepubliceerd in het officiële EU-bulletin en zijn nu van kracht.

Belangrijkste elementen van de Herziene richtlijn energie-efficiëntie:

  • Grote doelstellingen voor de verbetering van de energie-efficiëntie van de EU met minstens 32,5 % tegen 2030.
  • Een verplichting om tussen 2021 en 2030 jaarlijks een energiebesparing van 0,8 % (0,24 % voor Cyprus en Malta) van het jaarlijkse eindenergieverbruik te realiseren, en daarbij de Lidstaten soepelheid te gunnen in de manier waarop ze deze verplichting nakomen.
  • Het verlengen van de jaarlijkse besparingsverplichting na 2020, waardoor bijkomende investeringen zullen aangetrokken worden en nieuwe actoren een rol zullen krijgen.

Belangrijkste elementen van de Herziene richtlijn hernieuwbare energie:

  • Een grote doelstelling om tegen 2030 het aandeel van de energie, geproduceerd op basis van hernieuwbare bronnen, op EU-niveau naar 32 % te brengen.
  • De verbetering van het design en de versterken van de stabiliteit van ondersteuningssystemen voor hernieuwbare energie.
  • Het verminderen en vereenvoudigen van vergunningsprocedures voor hernieuwbare energieprojecten.
  • Het versnellen van het inschakelen van hernieuwbare energie in de transportsector met versterking van de verplichting voor de brandstofleveranciers om ten minste 14 % van de geproduceerde energie uit hernieuwbare bronnen te halen in het transport, dat betreft dan zowel biobrandstoffen als bijvoorbeeld E-fuels.
  • Het verhogen van de ambities in de verwarmings- en koelingssector.