Artikel

Conversie van arm naar rijk gas – Gezamenlijke infosessie Synergrid/FEBEG

01/11/2017

Op 24 oktober jl. hebben Synergrid – de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België – en FEBEG hun krachten gebundeld om een  informatiebijeenkomst te organiseren voor federaties (werkgeversfederaties, federaties van maatschappelijke organisaties, federaties van vastgoedorganisaties), overheidsinstellingen en gasleveranciers die betrokken zijn bij de conversie van arm naar rijk gas.

Bérénice Crabs, secretaris-generaal van Synergrid: “De DNB's en leveranciers spelen een sleutelrol in deze communicatiecampagne. Zij hebben bemiddelaars nodig om groepen te sensibiliseren die moeilijker te mobiliseren zijn (syndici, kansarme personen, eigenaars-verhuurders,  enz.). We hebben de deelnemers geïnformeerd over de lopende campagne en de beschikbare tools en nodigden hen uit om sleutelboodschappen via hun eigen communicatiekanalen door te geven.”

Download hier de bij deze gelegenheid gegeven presentatie.