Persbericht

De federale energiestrategie: Een belangrijke stap voor onze sector

30/03/2018

FEBEG stelt vast dat de federale regering een akkoord bereikt heeft over het energiepact.  De goedkeuring van een federale energiestrategie is een belangrijke stap voor onze sector. FEBEG benadrukt dat de concretisering van dit pact in politieke maatregelen op alle betrokken beleidsniveaus en in productie-installaties een politieke en industriële uitdaging zonder voorgaande is.

Federaal Energie Comité
Zelfs na de goedkeuring van de energiestrategie blijven er nog heel veel onzekerheden, daarom is het belangrijk dat er een Federaal Energie Comité voorzien wordt zodat kan bijgestuurd worden indien dat noodzakelijk zou zijn. FEBEG en haar leden die investeren in de energietransitie zijn uiteraard ter beschikking om hieraan met hun beschikbare expertise bij te dragen. FEBEG onderstreept ook het cruciaal belang van een sterk voorzitterschap voor dit comité.

Betaalbare energie waarborgen
Het politiek akkoord voorziet een energienorm, die belangrijk is voor de industrie. FEBEG vraagt dat men erover waakt dat de energie betaalbaar blijft voor alle klanten. FEBEG gaat dan ook akkoord met de wens van de regering om een evenwicht te bewaren tussen de 3 belangrijkste pijlers van het energiebeleid (duurzame energie, betaalbare energie en bevoorradingszekerheid).

Een capaciteitsmechanisme is positief
Een dergelijk mechanisme is noodzakelijk om langetermijn investeringen in nieuwe productiecapaciteiten te kunnen overwegen. Het feit dat een dergelijk mechanisme voorzien is om de bestaande capaciteiten te bewaren en in voorkomend geval nieuwe te bouwen is een positieve maatregel om investeringen te stimuleren.

De engagementen op vlak van klimaatbeleid moeten worden geconcretiseerd  
De federale energiestrategie omvat ook een belangrijk luik over het Nationaal Energie en Klimaatplan (NEKP), de noodzakelijke « burdensharing » tussen de federale overheid en de gewesten en de ontwikkeling van hernieuwbare energie. FEBEG apprecieert dat deze punten opgenomen zijn in de federale energiestrategie en vraagt om betrokken te worden bij de uitwerking van het NEKP en de ontwikkeling van de offshore windenergie.  

-------------------------------------------------------------------------

Over FEBEG

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 35 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 7.895 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 17,6 miljard EUR vertegenwoordigen.

Persrelaties:

Marc Van den Bosch, General Manager en woordvoerder van FEBEG

Marc.vandenbosch@febeg.be I +32 2 500 85 80 I +32 497 30 98 79

Stéphane Bocqué, Communication Manager van FEBEG
stephane.bocque@febeg.be I +32 (0)2 500 85 93 I +32 475 75 19 66