Artikel

De marges van de grootste leveranciers zijn weer negatief in 2022

07/06/2023

SIA-Partners actualiseerde in opdracht van FEBEG zijn studie over de marges van de vijf grootste Belgische gas- en elektriciteitsleveranciers (gezamenlijk marktaandeel >90%).

De bevindingen van deze studie zijn duidelijk: de grootste Belgische leveranciers hebben op geen enkele manier geprofiteerd van de hoge groothandelsprijzen op de energiemarkten in 2022. Dit is in tegenstelling met de wijdverspreide opvatting dat ze 'profiteurs' zijn van de crisis.

In feite zijn hun verliezen groter geworden, met een negatieve Ebit-marge (rekenkundig gemiddelde van 'Winst voor rente en belastingen') van -1,4% in 2022 (versus -1,3% in 2021). De marges van de leveranciers - voor hun activiteit als gas- en elektriciteitslevering - waren al structureel laag van 2016 tot 2020, met een gemiddelde Ebit van 1,5%, voordat ze in 2021 en 2022 in het rood doken.

Deze 'schijnbaar' paradoxale situatie weerspiegelt de grote financiële en operationele problemen waarmee de leveranciers kampten tijdens de energieprijzencrisis die midden 2021 begon, na de COVID-19-crisis die ook al hun rentabiliteit beïnvloedde.

Deze slechte financiële resultaten zijn onder andere te wijten aan:

  • Vaste prijscontracten die gewaarborgd werden ondanks de zeer hoge prijzen op de groothandelsmarkten;
  • Extreem hoge onbalanskosten;
  • De kosten die een verdubbeling van het aantal begunstigden van het sociaal tarief (één huishouden op vijf met de uitbreiding naar RVT-begunstigden) met zich meebrachten voor de leveranciers;
  • Verliezen door een toename van oninbare klantenfacturen.

 Als gevolg hiervan zijn de oninbare facturen bijna verdubbeld in 2022 vs. 2021, in termen van het aandeel oninbare facturen gedeeld door de inkomsten (0,65% in 2022 vs. 0,37% in 2021).

De situatie ziet er nog slechter uit wanneer we deze trend uitdrukken in euro. De oninbare facturen verviervoudigen (ten opzichte van 2021) en bereiken een recordhoogte van €160 miljoen. In 2022 maakt dit bijna de helft van het verlies (Ebit) van de grootste leveranciers uit.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG«Deze opeenvolgende financiële verliezen in de sector in 2021 en 2022 bevestigen de boodschap van FEBEG tijdens de hele periode van de prijzencrisis. De leveranciers hebben net zoveel onder deze crisis geleden als hun klanten, en in sommige gevallen zelfs meer. Dit is volkomen logisch, aangezien zij eerder dan hun klanten geconfronteerd werden met de ups en downs van de markten.»