Artikel

Economische impact corona-crisis op de sector

23/04/2020

De marktomstandigheden als gevolg van de Corona-crisis wijzigen abrupt en zenden een schokgolf door de energiesector: belangrijke daling van de vraag, significante daling van de groothandelsprijzen, drastische stijging van onbetaalde facturen, stilvallen van business development en diensten. De energiesector vraagt dan ook aan de overheden om maatregelen te treffen om de situatie van de leveranciers veilig te stellen en zeker geen bijkomende maatregelen te treffen die de situatie voor de leveranciers nog verergeren, zodat ze hun cruciale rol kunnen blijven spelen en na deze crisis voldoende veerkracht overhouden om verder in te kunnen zetten op de broodnodige energietransitie.
 
Op vandaag dragen leveranciers het risico’s van onbetaalde facturen op alle onderdelen van de factuur (energie, nettarieven, taxen en heffingen). 70% van de energiefactuur heeft te maken met gereguleerde en gereglementeerde bedragen die slaan op distributie- en transportkosten (nettarieven inclusief ODV’s) en allerlei taxen en heffingen ten gunste van de overheid.  Daarom stelt FEBEG concreet voor om het risico van onbetaalde facturen uitzonderlijk te spreiden over gehele waarde ketting: de leveranciers dragen het risico voor het luik energie, de netbeheerders dragen het risico op de nettarieven en de overheden het risico op de taxen, heffingen en andere overheidsverplichtingen (bv. Groenestroomcertificaten).
 
Meer weten via de FEBEG nota in bijlage