Artikel

Eurelectric Power Barometer 2023

21/11/2023

Deze editie van de Power Barometer 2023 komt precies op het juiste moment, na twee jaar crisis met hoge energieprijzen en met het oog op de aanzienlijke investeringen die op ons continent moeten gebeuren om de energietransitie en de elektrificatie van het energiegebruik te realiseren.

De barometer stelt het volgende vast op Europees niveau:

  • De groot- en kleinhandelsprijzen voor elektriciteit zijn gedaald en gestabiliseerd na de kalmering van de gasmarkt.
     
  • Het marktaandeel van elektrische voertuigen in de verkoop van nieuwe auto's is enorm gestegen. Ze zijn nu goed voor 1 op de 5 verkochte auto's en hun groei gaat onverminderd door. De installatie van oplaadpunten en de versterking en digitalisering van netwerken houden echter geen gelijke tred. Eurelectric beveelt aan dat de overheid anticipeert op deze netwerkinvesteringen om de elektrificatie van mobiliteit (en andere sectoren zoals verwarming en industrie) te verhogen.
     
  • Op het gebied van elektriciteitsproductie boekt hernieuwbare energie vooruitgang dankzij het recordaantal zon-PV-installaties (41 GW). Aan de andere kant heeft de windenergiesector, zowel offshore als onshore, te lijden onder problemen met bevoorrading, trage vergunningsprocessen en ontoereikende aanbestedingen in de gegeven de marktomstandigheden. Tegelijkertijd moet er geïnvesteerd worden in stuurbare conventionele elektriciteitscentrales, en de flexibiliteit moet aanzienlijk verhogen, met name door opslag, die in 2022 goed is voor 45 GW. Elk jaar zal er 11 tot 14 GW extra nodig zijn om aan de toekomstige behoeften van het systeem te voldoen.
     
  • De koolstofintensiteit van onze elektriciteit is nog nooit zo laag geweest als in 2023. De CO2-inhoud van een kWh elektriciteit is sinds 2000 met ongeveer 45% gedaald.
«Europa heeft ook omvangrijke elektrificatie nodig om zijn energie-afhankelijkheid te verminderen, maar het is ook cruciaal om de betrouwbaarheid van de energievoorziening te garanderen.», verklaart Kristian Ruby, general manager van Eurelectric.


U kan hier de gedetailleerde presentatie van de Power Barometer 2023 van Eurelectric hier downloaden met nog meer relevante gegevens voor Europese en nationale beleidsmakers.