Artikel

FEBEG nuanceert de CREG-analyse van de residentiële contractprijzen voor elektriciteit en gas

17/05/2024

FEBEG heeft kennisgenomen van het persbericht van de CREG rond de contractprijzen voor residentiële klanten. FEBEG en haar leden willen de tijd nemen de statements van de CREG ter dege te verifiëren en te onderbouwen. De sector trekt de immense verschillen binnen dezelfde productcategorie in twijfel.

Een methodologie die geen rekening houdt met de diversiteit van het aanbod en de behoeften op de markt; alles wordt op een hoop gegooid!
De berekening door de CREG van de potentiële besparingen op de energiecomponent in termen van gas en vooral elektriciteit is volgens ons gedeeltelijk bevooroordeeld, aangezien ze in veel opzichten "appels met peren" vergelijkt.

De potentiële besparingen (alleen al op de energiecomponent van de factuur) worden berekend op basis van producten/diensten met fundamenteel verschillende kenmerken. Zo vergelijkt de CREG contracten met een vaste prijs met contracten met een variabele prijs of dynamische contracten, en worden ook contracten met mogelijk verschillende looptijden en verschillende niveaus van dienstverlening vergeleken. In het kader van transparantie vragen de leveranciers aan de CREG om hiermee rekening te houden en de cijfers in een juiste context te zetten.

Als gevolg van de energietransitie wordt de keuze steeds complexer. Een vergelijking moet Hiermee ook rekening houden.

De markt is sterk gediversifieerd. Het is essentieel dat deze diversiteit erkend wordt en deze vergelijking meer in lijn gebracht wordt met de evoluerend energietransitie en de diversiteit van het bijhorende aanbod.
Zo zijn er tarieven die zijn afgestemd op consumenten die alleen groene energie willen. Er zijn tarieven gericht op het groeiend aantal prosumenten, maar ook op elektro-intensieve huishoudens met warmtepompen en/of elektrische voertuigen. Leveranciers bieden ook dynamische prijscontracten aan (die verbruik op verschillende momenten stimuleren of ontmoedigen).

Klanten moeten beslissen welk type product geschikt is voor hen en de bijbehorende diensten, of ze al dan niet het risico van stijgingen en dalingen willen nemen en hoeveel ze willen betalen voor zekerheid of voor extra diensten.

Een zeer liquide markt
In België is de klant koning. Hij kan van product of leverancier veranderen wanneer hij maar wil, zonder opzegtermijn en zonder kosten. Klanten hebben ook toegang tot een groot aantal private en publieke prijsvergelijkingsplatformen (die van de regulatoren) om aanbiedingen te vergelijken en de meest geschikte keuze te maken voor de diensten en productkenmerken die volgens hen het beste aansluiten bij hun behoeften. Belgische klanten zijn hier niet vreemd aan. Al vele jaren behoort het klantenverloop tot de hoogste in Europa.

Voer de verbrekingsvergoeding terug in, dat zal een voordeel opleveren voor klanten die zekerheid willenVooral bij contracten met een vaste prijs liggen momenteel alle prijsrisico's bij de leverancier. De klant kan elke maand zonder extra kosten van contract of leverancier veranderen. Dit verklaart waarom de risicopremie in vaste tarieven producten in ons land zo hoog is. FEBEG dringt opnieuw aan op een eerlijker verdeling van de risico's en de herinvoering van een verbrekingsvergoeding om het prijsverschil tussen producten met een variabel tarief en producten met een vast tarief structureel te reduceren.

'Timing to market'
Gezien de historische schommelingen op de markt in de afgelopen twee jaar kan dit leiden tot aanzienlijke prijsverschillen. Het is in het belang van klanten om periodiek hun individuele situatie opnieuw te beoordelen.
Veel leveranciers vragen hun klanten om regelmatig een prijscheck uit te voeren. Bij de jaarlijkse aanpassingsfactuur vermeldt de leverancier de prijs van het goedkoopste equivalente product op de factuur.

Belgische residentiële elektriciteits- en gasklanten genieten momenteel van concurrerende prijzen in vergelijking met de buurlanden
We verwijzen naar de recente studie van PWC in opdracht van de gezamenlijke regulatoren van het land (waaronder de CREG) waarvan de conclusies in schril contrast staan met de analyse van de contractprijzen. Voor elektriciteit citeren we: "België heeft de meest competitieve positie bereikt, met de drie gewesten die voor dit profiel als het goedkoopst worden beschouwd. In 2023 zal België op de tweede plaats staan. België wordt gevolgd door Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste redenen voor de concurrentiekracht van België zijn de lagere energiekosten, evenals de netwerkkosten en alle andere relatief lage kosten" en voor gas "Voor residentiële consumenten (G-RES) is België het meest competitieve land in 2024". 

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: "FEBEG blijft zich inzetten voor het bevorderen van transparantie en concurrentie op de Belgische energiemarkt, maar benadrukt de noodzaak van een diepgaande en genuanceerde analyse van de gegevens die worden aangeleverd door regulatoren zoals de CREG. Het persbericht van de CREG  moet voorzichtig geïnterpreteerd worden, rekening houdend met de diversiteit van het aanbod op de markt en de specifieke behoeften van de consumenten. FEBEG zal vragen om een grondige dialoog met de CREG over de gebruikte methodologie en de manier waarop de resultaten worden gecommuniceerd. België heeft momenteel een zeer competitieve positie op het vlak van energieprijzen voor residentiële consumenten. In de recente marktomstandigheden, gekenmerkt door een structurele daling van de prijzen op de groothandelsmarkt, hebben de afnemers er alle belang bij om hun situatie periodiek te evalueren in het licht van hun specifieke behoeften".