Artikel

Het basispakket voor elektriciteit en gas voor 2023

03/02/2023

Het doel van het basispakket is een aantal residentiële klanten hun gas- en/of elektriciteitsrekening te helpen betalen.

In december 2022 implementeerden de leveranciers reeds in opdracht van de Belgische federale overheid de steunmaatregel voor residentiële klanten. Het ging om het eerste ‘basispakket voor elektriciteit en gas voor 2022’.

Update 24/1/2023 De Belgische huishoudens mogen opnieuw steun verwachten van de overheid via hun energiefactuur in januari, februari en maart 2023 in de vorm van het ‘basispakket voor elektriciteit en gas voor 2023’.

De begunstigden zijn iedereen die een residentieel energiecontract hebben afgesloten voor de woning en mits de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • het betreft een variabel contract of
  • een nieuw vast contract dat werd afgesloten of verlengd na 30 september 2021 en
  • er is geen recht op het sociaal tarief en
  • het gaat niet om een tweede verblijf.

Huishoudens die gedomicilieerd zijn in een gebouw met een collectieve gasinstallatie waarvan het contract voldoet aan voorwaarden, hebben ook recht op het basispakket gas. Deze toekenning gebeurt niet automatisch en kan worden aangevraagd via de FOD Economie.

Wij verwijzen u naar de website van de FOD Economie om uw persoonlijke situatie te bepalen en na te gaan of u een begunstigde bent:

Belangrijk: de toekenning van het basispakket  gebeurt automatisch. U hoeft geen contact op te nemen met uw leverancier. 

Het is altijd de leverancier van het contract dat de klant op 31 december 2022 beleverde, die verantwoordelijk is voor de toepassing van de premie voor zover aan de voorwaarden is voldaan (contract met variabele prijs of vaste prijs dat na 30 september 2021 is gesloten of verlengd).

Elke klant die op 31 december 2022 een leveringscontract had voor elektriciteit, en die deel uitmaakt van de hierboven vermeld begunstigde doelgroep krijgt het basispakket voor elektriciteit.
Elke klant die op 31 december 2022 een leveringscontract had voor aardgas, en deel uitmaakt  van de hierboven vermeld begunstigde doelgroep krijgt het basispakket voor aardgas. 

Dit betekent dus dat indien de klant per 31 december 2022 geen leveringscontract had voor aardgas, de klant geen recht heeft op de premie voor aardgas.

Om de premie te kunnen uitkeren, moeten de leveranciers vooraf een aantal elementen krijgen van de federale overheid:

  • Een lijst met begunstigden, opgesteld door de FOD Economie
  • De nodige financiële middelen, ter beschikking gesteld via de CREG

Zodra de leveranciers over deze twee elementen beschikken, zullen zij starten met de toekenning van het tweede basispakket. Dit gebeurt via hun facturatieproces.

De totaal toe te passen premie voor de maanden januari, februari en maart 2023 (cumulatief bedrag) zijn:

  • 405,00 € voor gas
  • 183,00 € voor elektriciteit

Deze bedragen worden afgetrokken van de voorschot- of afrekeningsfacturen die uiterlijk op 1 april 2023 worden opgemaakt.

Als de bedragen van de facturen niet hoog genoeg zijn om het hele basispakket te verwerken, wordt het saldo vóór 18 april 2023 op de bankrekening van de klant gestort.

Als uw leverancier uw banknummer nog niet heeft, zal hij u erom vragen.

Hoe weet ik of ik het basispakket elektriciteit en of gas ontvangen heb?

De toekenning gebeurt in principe automatisch. Controleer uw tussentijdse elektriciteits-of gasrekeningen en uw bankrekening. Bij de toekenning van het pakket moet de vermelding "federaal basispakket elektriciteit 2023" of  "federaal basispakket gas 2023" op de factuur of de overschrijving staan.

Het is mogelijk dat een rechthebbende de premie niet automatisch ontvangt (bijvoorbeeld omdat er geen koppeling kon gemaakt worden tussen het nationale register en de databanken van de leverancier).  In dat geval zal de rechthebbende vanaf 23 april 2023 de premie manueel kunnen aanvragen. Maar op dit ogenblijk hoeft de klant niets te doen. De FOD Economie zal hierover op het geschikte moment communiceren.

Alle antwoorden op uw vragen op één plaats

De FOD Economie publiceerde gedetailleerde informatiepagina's en antwoorden op de meest gestelde vragen(FAQ) op zijn website (basispakket elektriciteitbasispakket gas). Deze pagina's worden voortdurend aangepast