Artikel

Lancering op 1 november van een nieuw dataplatform in de energiesector: een belangrijke hefboom in de energietransitie

29/10/2021

De lancering van het nieuwe uniforme platform voor data-uitwisseling voor de gas- en elektriciteitssector gebeurt op 1 november. De gegevens van dit nieuwe platform vormen de basis voor de facturering van meer dan 9,6 miljoen leveringspunten voor elektriciteit en gas in België.

Meer mogelijkheden en transparantie met het nieuwe platform

De distributienetbeheerders, verenigd in Atrias, ontwikkelden in samenwerking met de leveranciers die lid zijn van FEBEG, een nieuw gemeenschappelijk platform voor gegevensuitwisseling (Central Clearing House). Dit platform standaardiseert de uitwisseling van gegevens tussen de IT-systemen van de netwerkbeheerders en die van de elektriciteits- en gasleveranciers. Dit noemen we het MIG6-protocol.

Naast de bestaande marktprocessen, bevat het platform ook nieuwe functies die de energietransitie kunnen ondersteunen en versnellen. De nieuwe functionaliteiten bieden de mogelijkheid om de klanten nieuwe diensten aan te bieden, rekening houdend met de digitale meters, en zullen het op termijn mogelijk maken te kiezen voor afzonderlijke contracten voor elektriciteitsverbruik en injectie of voor thuisverbruik en verbruik van elektrische auto's, voor dynamische tarieven (op uurbasis), voor maandelijkse afrekeningen in plaats van voorschoten, enz.

Het nieuwe gestandaardiseerde platform zal resulteren in meer transparantie, nauwkeuriger facturen, snellere en beter gedocumenteerde overstap- en verhuisprocessen, meer flexibiliteit voor de eindafnemer en de mogelijkheid voor de afnemer om, indien gewenst, actief deel te nemen aan de energiemarkt.

Overgangsperiode van 2 maanden vanaf 1 november met beperkte hinder

De invoering van het nieuwe systeem verloopt geleidelijk vanaf 1 november 2021. Het beïnvloedt tijdelijk (1,5 à 2 maanden) de werking van de backoffice systemen van de leveranciers. De meeste belangrijke processen verlopen normaal, maar sommige kunnen tijdelijk vertragen, bvb bij een leverancierswissel of een afrekeningsfactuur. Het gaat om vertragingen van enkele dagen tot maximaal twee weken. Tussen november en eind december worden bovendien tijdelijk geen nieuwe prepaid- of budgetmeterklanten geactiveerd. Wij verwijzen hierbij naar het persbericht en de FAQ van Atrias.

Omdat de werklast van leveranciers mogelijks kan toenemen, is het raadzaam om bij vragen of problemen eerst via hun website de veel gestelde vragen en antwoorden te lezen.

Marc Van den Bosch, General Manager van FEBEG: " Wij zijn verheugd over de lancering van het nieuwe gecentraliseerde platform voor gegevensuitwisseling voor de elektriciteits- en gasmarkt. Het is een belangrijk instrument om de energietransitie en de nieuwe marktprocessen die daarmee gepaard gaan, te faciliteren. De elektriciteits- en gasleveranciers fungeren hier ook als enige contactpunt van de klant. Het nieuwe systeem zal de kwaliteit van die interactie verhogen en de leveranciers in staat stellen hen innovatieve diensten aan te bieden, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de energietransitie. "

Document: