Artikel

Naar een evenwichtiger model: de onderbelichte kosten van energiedelen in België

15/05/2024

Energiedelen, waarbij ongebruikte zelf opgewekte elektriciteit wordt gedeeld met anderen, kan een hefboom zijn om het draagvlak voor de energietransitie onder burgers te vergroten. Bij energiedelen wordt niet zelfgebruikte elektriciteit gedeeld met anderen, zoals buren of familieleden, of met meerdere gebouwen van dezelfde eigenaar.

Echter, een recente analyse en nota van FEBEG benadrukt dat energiedelen niet noodzakelijkerwijs de totale kosten van het energiesysteem verlaagt. Integendeel, het brengt extra complexiteit en kosten met zich mee voor verschillende partijen, waaronder energieleveranciers.

Het evenwichtige spreiden van deze kosten en risico's en de implementatie van energiedelen geïntegreerd in de marktprocessen zijn van cruciaal belang om het systeem transparant te maken en de totale systeemkosten te beperken.

De nota bespreekt verschillende aspecten van energiedelen die de kosten en complexiteit verhogen. Zo benadrukt het de impact van seizoenseffecten op het elektriciteitsverbruik, waarbij klanten met eigen productie, zoals zonnepanelen, een ander verbruiksprofiel hebben dan klanten zonder. Wanneer er een overvloed is aan zon/wind, is die stroom bovenop veel minder waard. Dit resulteert in een duurder restprofiel voor energie-leveranciers, omdat de afname plaatsvindt wanneer er geen of nauwelijks zon- of windenergie beschikbaar is, en dat stroom dan veel meer waard is).

Daarnaast wijst FEBEG op de toegenomen onbalanskosten door grillige restprofielen, waarbij de productie van zon en wind moeilijk te voorspellen is, wat leidt tot hogere kosten voor energieleveranciers. Bovendien benadrukt de nota de administratieve en operationele kosten die gepaard gaan met energiedelen.

Marc Van den Bosch, General Manager FEBEG: «Een evenwichtiger model kan leiden tot lagere kosten voor de consumenten, een grotere transparantie in de energieprijzen en een verbeterde klantervaring. Door de kosten en baten beter te verdelen, kunnen alle klanten profiteren van een eerlijker en betaalbaarder energiesysteem.»

Lees hier de volledige nota van FEBEG voor meer inzicht in de kosten en risico's van energiedelen.