Artikel

Sociaal tarief voor elektriciteit en gas: een aanzienlijke korting t.o.v. het commercieël tarief

05/10/2020

Het sociaal tarief komt regelmatig in de pers wanneer het door de CREG (de federale energieregulator) wordt herzien. Soms dalen deze tarieven, maar soms stijgen ze ook, wat vragen oproept over het voordeel van dit tarief voor de begunstigden. Vroeger werd het sociale tarief om de zes maanden herzien. Voortaan (sinds midden 2020) wordt het sociaal tarief driemaandelijks door de CREG herzien.

Wat ook de opwaartse of neerwaartse trend van het sociale tarief is, dit tarief is altijd aanzienlijk voordeliger dan het gemiddelde commerciële tarief van leveranciers dat op dat moment van kracht is. Het gemiddelde commerciële tarief van de leveranciers evolueert mee met de prijsschommelingen op de groothandelsmarkten voor elektriciteit. De berekening ervan is gebaseerd op de analyse van de maandelijkse tariefkaarten van de leveranciers en wordt maandelijks gepubliceerd in de boordtabel van de CREG.

De onderstaande grafieken illustreren de aanzienlijke prijsverschillen tussen het gemiddelde commerciële tarief en het gemiddelde sociale tarief in België voor zowel elektriciteit als gas (€/jaar).

Conclusie: de sociale tarieven zijn de laagste tarieven op de markt. Zij worden toegekend aan personen of gezinnen die bepaalde uitkeringen ontvangen, zoals mindervaliden of mensen met een leefloon. Het gaat om enkele honderdduizenden gezinnen. Of het nu gaat om gas of elektriciteit, ongeveer een tiende van de huishoudens is gebaat bij het sociale tarief.