Artikel

Vitale steun voor de bevooradingszekerheid: De toekomst van bestaande regelbare energiecentrales veiligstellen

19/03/2024

FEBEG volgt de ontwikkelingen van het wettelijke en regelgevende kader voor de CRM op de voet, in het besef dat de bevooradingszekerheid en de toegang tot betaalbare energie ervan afhangen. Een cruciaal punt in de discussies betreft de aanpassing van de CRM-parameters om de levensvatbaarheid op lange termijn van bestaande regelbare productiecapaciteit te garanderen, o.a. de bestaande gasgestookte centrales.

Deze centrales - die tegen eind 2023 goed waren voor bijna een kwart van de totale productiecapaciteit in België - hebben een systemische rol en zijn van cruciaal belang in het licht van de exponentiële groei van hernieuwbare energiebronnen.

Het verzekeren van de toekomst op lange termijn van bestaande regelbare elektriciteitscentrales is een cruciale pijler om de betrouwbaarheid en robuustheid van onze elektriciteitsbevoorrading in de komende jaren in stand te houden.

FEBEG verwelkomt het voorstel om het CRM-regelgevingskader aan te passen om toegang te bieden tot meerjarige CRM-contracten voor bestaande capaciteit die zware investeringen moet doen, wat essentieel is om operationeel te blijven.

Het is echter absoluut noodzakelijk dat deze activa toegang krijgen tot een contractduur gaande tot 8 jaar en niet onderworpen worden aan een tussentijds prijsplafond (IPC). Als een tussentijds prijsplafond wordt gehandhaafd, moeten ze ten minste ervan kunnen afwijken als hun winstgevendheid in gevaar komt, d.w.z. als hun ‘missing money’ groter is dan de IPC.

Marc Van den Bosch, general manager van FEBEG, benadrukt: "Het ontbreken van een derogatie aan de IPC en van de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een contract dat tot 8 jaar kan lopen, zou een aanzienlijke en negatieve impact hebben op onze bevoorradingszekerheid. FEBEG moedigt de autoriteiten aan om een investeringsvriendelijke omgeving te creëren die ook de toekomst op lange termijn garandeert van de bestaande productieactiva, die cruciaal zijn voor de energiezekerheid van België."