Artikel

'Zeg JA' tegen de energietransitie: digitalisering ten dienste van de toekomst van de energie van Wallonië

19/03/2024

FEBEG verwelkomt en ondersteunt de inspanningen van de Waalse regering om de energietransitie en de digitalisering die deze aanstuurt, te promoten. Onder de wervende slogan "Zeg JA tegen de energietransitie" moedigen een communicatiecampagne en een website van de Waalse regering burgers aan om een actieve rol te spelen in een meer gecontroleerde, verantwoorde en duurzame energietoekomst.

De kern van deze transitie is digitalisering, een essentiële pijler om de overgang naar een slimmer en dus efficiënter energiesysteem te versnellen. FEBEG verwelkomt de digitaliseringsinspanningen van Wallonië omdat ze de weg vrijmaken voor innovatieve nieuwe producten en diensten om de energietransitie te ondersteunen.

De campagne "Dites Oui" moedigt mensen aan om de mogelijkheden te verkennen die digitalisering biedt om hun elektriciteitsverbruik te optimaliseren. Op http://www.dites-oui.be kunnen bezoekers informatie vinden over de mogelijkheden die de energietransitie biedt. Praktische hulpmiddelen en tools zoals slimme meters, domotica, zelfopwekking, energiedelen, enz. worden toegelicht om iedereen te helpen zijn eigen rol te spelen bij het beheren en optimaliseren van zijn verbruik.

De deelname van FEBEG en andere stakeholders zoals CWaPE en de DNB's aan de stuurgroep voor de ontwikkeling van deze campagne illustreert het engagement van de sector om de energietransitie en digitalisering in de regio te stimuleren. Samen met huishoudens en burgers werken we aan een veerkrachtiger, flexibeler en duurzamer energie-ecosysteem voor toekomstige generaties. We verbeteren de efficiëntie van het energiesysteem door een betere integratie van hernieuwbare energiebronnen en een effectiever vraagbeheer.

Zeg JA tegen de energietransitie" nodigt burgers en huishoudens uit om verandering te omarmen en de kansen te grijpen die digitalisering biedt om een betere, duurzamere energietoekomst mee vorm te geven.