Digitale meters (smart meters)

compteur intelligent - slimme meter  - smart meter - app for dito

FEBEG is voorstander van een geleidelijke invoering van digitale meters (smart meters)  in alle regio's van het land.

Deze digitale meters communiceren in twee richtingen en wisselen informatie uit van op een afstand, bijvoorbeeld voor een regelmatige meteropname. Ze bieden een nauwkeurig en transparant overzicht van het verbruik en de injectie van de energiestromen op het netwerk. Ze voegen intelligentie toe en bieden meer flexibiliteit in een steeds meer gedecentraliseerd elektrisch systeem. Zij zullen ook een positieve rol spelen bij de gecontroleerde integratie van nieuwe toepassingen zoals elektrische voertuigen, warmtepompen, opslag en batterijen, micro-warmtekrachtkoppeling, zonnepanelen enz.

Duidelijke voordelen voor de gebruikers

Met een digitale meters krijgen de gebruikers de mogelijkheid hun verbruik beter te controleren dankzij betere informatie in realtime.

Dit moedigt aan om energie-efficiëntiemaatregelen te nemen.

Op deze basis zullen de energieleveranciers energieregie diensten aanbieden aan hun klanten voor meer comfort en energiebesparing.

#A2D3F3
Donker

Vlaanderen is begonnen met een gerichte uitrol vanaf 2019 en streeft naar een dekking van 80% tegen 2024. FEBEG moedigt andere regionale regeringen aan ook slimme meters te veralgemenen. Om de kosten te beperken, stelt FEBEG een geleidelijke en prioritaire implementatie voor in volgende gevallen: nieuwbouw, grote renovaties aan elektrische installaties, prosumers, plaatsingen en vervanging prepayement meters, 'early adopters' die een aanvraag doen voor dit type meter.

Katharina Bonte, regulatory manager retail markets electricity & gas, FEBEG
#F5D3D5
Donker

Nieuws

Van kosten naar kansen: de talrijke voordelen van een versnelde overgang naar digitale meters

18/04/2024 | Artikel

De kosten-baten analyse van de VREG benadrukt niet alleen de economische voordelen, maar ook het maatschappelijk belang van een doorgedreven uitrol van digitale meters. Door te investeren in digitalisatie kunnen we niet alleen de maatschappelijke kosten verlagen, maar ook de waarde voor de eindklanten vergroten. 

Digitale meters : een noodzakelijke evolutie voor een duurzame toekomst

02/02/2024 | Artikel

FEBEG benadrukt het belang van het voortzetten van investeringen in de digitalisatie van het energienetwerk. Het is essentieel om te evolueren naar een flexibel en slim energiesysteem dat inspeelt op de groeiende uitdagingen van de 21e eeuw.

Digitale meters, een van de hefbomen om de overgang te versnellen

13/02/2023 | Artikel

De energiecrisis is voor veel burgers een eye-opener. Realtime, gedetailleerde kennis van hun gas- en elektriciteitsverbruik dankzij de digitale meter is een belangrijke troef om hun facturen onder controle te houden.