Artikel

Van kosten naar kansen: de talrijke voordelen van een versnelde overgang naar digitale meters

18/04/2024

De recente conclusies van het rapport van de VREG over de kosten-batenanalyse voor de uitrol van digitale meters in Vlaanderen zijn bemoedigend voor de energiemarkt in België. Met een netto contante waarde (NCW) van 938 miljoen euro, waarbij de voordelen duidelijk opwegen tegen de kosten, benadrukt dit rapport het belang van een versnelde uitrol van digitale meters in heel het land.

FEBEG verwelkomt deze bevindingen als een krachtig argument om haar pleidooi voor een snelle en brede uitrol van digitale meters te ondersteunen (een van de 13 kernpunten van haar memorandum voor de verkiezingen in 2024). Als essentieel onderdeel van de overgang naar een koolstofarme energietoekomst bieden digitale meters klanten de mogelijkheid om hun energieverbruik beter te begrijpen en nieuwe toepassingen en diensten te ontdekken die hun comfort zullen vergroten en hun afname zullen optimaliseren.

Door real-time inzicht in energieproductie en -verbruik mogelijk te maken, dragen digitale meters bij aan een gedecentraliseerd en flexibeler energiesysteem. Dit verbetert niet alleen het inzicht in de energiefactuur en de energie-efficiëntie bij de consument, maar opent ook de deur naar innovatieve, datagestuurde diensten zoals maandfacturatie, dynamische contracten en energiebeheersystemen.

Bovendien zorgt de uitrol voor een verbeterde afstemming van vraag en aanbod, maakt het fysieke meteropnames overbodig en vereenvoudigt het een gepersonaliseerde aanpak gericht op specifieke doelgroepen. Dit draagt niet alleen bij aan een efficiëntere klantenservice, maar ook aan een beter beheer van het distributienet en een optimale marktwerking.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: “De kosten-baten analyse van de VREG benadrukt niet alleen de economische voordelen, maar ook het maatschappelijk belang van een doorgedreven uitrol van digitale meters. De investeringswaarde van een versnelde digitalisatie van het energiesysteem is duidelijk. Door te investeren in digitalisatie kunnen we niet alleen de maatschappelijke kosten verlagen, maar ook de waarde voor de eindklanten vergroten".

Met het oog op de voordelen die digitale meters met zich meebrengen, is het tijd voor een gezamenlijke inspanning om deze technologie snel en wijdverspreid beschikbaar te maken in heel België. Dit zal niet alleen bijdragen aan een beter begrip van energieverbruik en kosten, maar ook aan een meer toekomstgerichte energiemarkt.