Factuurvereenvoudiging

Klanten wensen een vereenvoudiging van hun factuur, zo blijkt uit enquêtes die door de leveranciers werden afgenomen. De gemiddelde consument wil zijn factuur in één oogopslag kunnen begrijpen.

Een onnodig ingewikkelde factuur

Diverse regelgeving zowel op Europees, federaal als gewestelijk niveau leggen meer dan 100 verplichtingen op mbt de energiefactuur.

De complexiteit van de energiemarkt wordt weerspiegeld in de verschillende componenten van de factuur (zuivere energie, groene stroom, netwerktarieven, belastingen, heffingen, enz.).

Daarbij komt dat de afrekeningsfactuur niet altijd overeenkomt met de verjaardag van het contract (de meteropname door de netbeheerder op een ander tijdstip, verandering van leverancier, enz.).

 

#C7E5F8
Donker

Teveel informatie verstikt de informatie

De constatering is duidelijk: deze overvloed aan informatie leidt tot verwarring en is niet bevorderlijk voor een goede klantervaring.

Zowel consumenten als leveranciers hebben belang bij een leesbare en begrijpelijke factuur die tijdig betaald kan worden.

Er moet een evenwicht worden gevonden tussen de leesbaarheid van de factuur en het nut van bepaalde informatie voor de consument.

Donker

Een eenvoudige A4 pagina

FEBEG stelt voor om de factuur terug te brengen tot haar essentie: de gegevens van de klant, een overzicht van de belangrijkste elementen en de bijbehorende bedragen.

We streven naar een factuur die beperkt is tot één A4’tje en wordt verstuurd op de wijze die de klant zelf heeft gekozen (digitaal, per post ...).

Indien de klant meer details wenst, is deze beschikbaar/raadpleegbaar via de digitale klantenzone van de leverancier of overgemaakt op vraag van de klant. Indien gewenst kan deze ook worden overgemaakt aan derde partijen. 

#C7E5F8
Donker

Nieuws

Eenvoudigere regelgeving om de dienstverleningskost voor de eindklant te beperken

18/12/2023 | Artikel

De overvloed aan regels belemmert de noodzakelijke aanpassing van het wettelijk kader aan de sociaaleconomische realiteit. Het heeft een duidelijke impact op de marktdynamiek en genereert vermijdbare kosten voor zowel leveranciers als consumenten.

Lagere BTW op elektriciteit? Het venijn zit in de details

17/02/2020 | Artikel

Verschillende leden van de financiële commissie van het federale parlement pleiten voor een verlaging van de BTW op elektriciteit tot 6% voor de residentiële klanten. Op het eerste gezicht is dit een pragmatisch idee om de factuur te verlagen, vooral voor mensen in (energie) armoede. FEBEG is hier niet tegen gekant, ook omdat dit ook de concurrentiepositie van koolstofarme elektriciteit zou versterken. Een stimulans voor de energietransitie. Een paar kanttekeningen toch, omdat de duivel zit in de details...