Garanties van Oorsprong (GVO) certificeren het koolstofarme karakter van de geleverde energie via een groene-energiecontract.

Groene stroom, grijze stroom... What's in a name?


De elektriciteit die via de netwerken wordt gedistribueerd is per definitie noch volledig groen, noch volledig grijs, omdat deze afkomstig is van de productiemix die op het moment van verbruik beschikbaar is.

Aangezien de geleverde elektriciteit noch groen noch grijs is, is een systeem nodig dat klanten aanmoedigt om gegarandeerde 100% groene elektriciteit te kopen.

Hier komen de "garanties van oorsprong" (GVO) aan bod.

Garanties van oorsprong. Hoe werkt het?

Het systeem van de "garanties van oorsprong" (GVO) is een Europees systeem. Het bestaat sinds 2001 en wordt streng gecontroleerd en beheerd door de energietoezichthouders.

Een groene energieproductie van één MWh geeft recht op een GVO die aan derden kan worden verkocht, bijvoorbeeld door een Scandinavische waterkrachtproducent aan een Belgische leverancier. De traceerbaarheid is gegarandeerd, wat betekent dat deze garantie van oorsprong slechts eenmaal verkocht kan worden. De producent van deze elektriciteit kan na de verkoop van de GVO geen aanspraak meer maken op het groene karakter van zijn productie.

Daardoor is wel degelijk ergens in Europa groene stroom geproduceerd om het eindverbruik te dekken van de klant die een 100% groen energiecontract wenst. Door een dergelijk contract te ondertekenen, ondersteunt deze klant de facto de producenten van groene elektriciteit in België en Europa.

Door de virtuele ontkoppeling tussen het verbruik en de bron van de productie die aan de oorsprong ervan ligt, is het systeem van garanties van oorsprong het enige systeem dat het mogelijk maakt om een contract voor 100% groene energie te verkopen als onderdeel van het eindverbruik die via de transmissie- en distributienetwerken transiteert.

#E3EDCA
Donker

Een steeds meer koolstofvrije elektriciteitsproductiemix

De geleidelijke vergroening van de elektriciteitsproductiemix wordt ondersteund door het systeem van garanties van oorsprong, dat een bron van inkomsten is voor producenten van hernieuwbare energie.

De CO2-uitstoot van de productie van 1 kWh elektriciteit is sinds 1990 (vs. 2016) met respectievelijk 43% (EU) en 53% (BE) gedaald, dankzij de algemene verschuiving in de Belgische en Europese elektriciteitsproductiemix naar minder koolstofintensieve technologieën. In België bijvoorbeeld is dit bereikt door de volledige verwijdering van kolen die worden vervangen door gas dat veel minder CO2 en andere vervuilende stoffen uitstoot, en door de groei van hernieuwbare energie.

#F4F4F4
Donker