Groene mobiliteit

Een must richting een koolstofarme economie

Om zijn klimaatdoelstellingen te bereiken moet België en zijn regio’s een groene mobiliteit promoten, gebaseerd op een toename van het gebruik van gas en elektriciteit in de transportsector.  Via haar werkgroep groene mobiliteit heeft FEBEG interactie met alle betrokken partijen teneinde het marktaandeel van de alternatieve mobiliteitsoplossingen uit te breiden.

Koolstofarme economie via een groenere vervoerssector

FEBEG en zijn leden nemen hun verantwoordelijkheid voor de transitie naar een Belgische koolstofarme economie dankzij een steeds groter aandeel in een koolstofarme productie van nationale elektriciteit (hernomen in "EU-ETS").  Om de doelstellingen te verwezenlijken, moeten de andere sectoren, waaronder de bouwsector en transportsector, hun ‘koolstof voetafdruk’ drastisch verminderen. Deze sectoren zijn onderdeel van de zogenaamde 'geen EU-ETS' sectoren (gebouwen, vervoer, landbouw, afval).

De uitdagingen zijn belangrijk (*): de transportsector alleen al is verantwoordelijk voor :

  • 21,7 % van de CO2 uitstoot in België

  • Het is ook één van de sectoren waarvan CO2-uitstoot beduidend gestegen is sinds 1990 (+ 28,2%)

  • Met 9 Mtoe (miljoen ton olie-equivalent), neemt het transport bijna 26% van het finale energieverbruik in België voor zijn rekening

  • Aardolieproducten vormen 95% van de bevoorrading in de vervoerssector

(*) cijfers 2015

#A2D3F3
Donker

Gas voor een propere lange afstand mobiliteit

Aardgas is de properste koolwaterstof, ze vertegenwoordigt een aanzienlijk voordeel voor het milieu door gemakkelijk de conventionele olie-gebaseerde brandstoffen voor transporttoepassingen te vervangen. Aardgas stoot minder CO2 uit dan alle andere koolwaterstoffen en is beduidend minder vervuilend (zeer lage uitstoot van fijne deeltjes SO2 en NOx).

Synthetische gas en biogas zijn in volle ontwikkeling. Ze kunnen worden geproduceerd uit afval, biomassa, overtollige elektriciteit en andere bronnen van natuurlijke en hernieuwbare energie. Bij het mengen van aardgas, synthetische gas en biogas, kan de reeds gunstige CO2-voetafdruk van aardgas voertuigen aanzienlijk worden verbeterd.

CNG en LNG zijn ideale brandstoffen op het gebied van lange afstand, individueel vervoer, zwaar transport en scheepvaart.

Donker

Koolstofarm en zeer lage vervuiling

Donker

Voordelen van elektrische voertuigen voor individueel vervoer

Het aanbod van betaalbare elektrische voertuigen in de meest voorkomende segmenten zal snel groeien. De openbare en particuliere oplaadpalen zullen volgen.

Het elektrificeren van het transport heeft de volgende onmiddellijke voordelen :

  • Vermindering van de BKG-uitstoot: een gemiddeld elektrisch voertuig is vandaag slechts verantwoordelijk voor 50 g CO2/km, hetzij de helft van de Europese doelstelling van 95 g CO2/km die tegen 2021 verwacht wordt voor verbrandingsmotoren 
  • Luchtkwaliteit: geen uitstoot aan de uitlaat, dus drastische vermindering van het fijnstof, NOx- en SOx-concentratie en de ozonpieken
  • Energie-efficiëntie: de energieconversie van een elektrische motor is driemaal performanter dan die van een verbrandingsmotor => Het eindverbruik van energie zal dus sterk dalen
  • Beheersing van de werkingskosten voor de gebruiker =>de brandstofkosten per afgelegde kilometer zijn beduidend lager voor elektrische ‘brandstof’ => Ook veel minder onderhoud nodig dan een diesel- of benzinemotor => De gebruiker kan flexibiliteitsdiensten aan het net bieden en zijn voertuig opladen met de zonne-energie die hij zelf opwekt
  • Betere integratie van hernieuwbare energiebronnen: de toename van intermitterende hernieuwbare energiebronnen vereist veel meer flexibiliteit
  • Betere integratie van hernieuwbare energiebronnen => Elektrische voertuigen die op een snelle en intelligente wijze kunnen worden opgeladen bieden een aantrekkelijke oplossing inzake vraagbeheer en vormen een enorm potentieel voor de decentrale opslag van energie
#A2D3F3
Donker

Nieuws

Komaf maken met de misvattingen inzake elektrische mobiliteit

24/09/2019 | Artikel

Tegen het jaar 2030 moeten 40 miljoen elektrische voertuigen de weg opgestuurd worden opdat Europa zijn klimaatdoelstellingen kan realiseren. Om deze doelstelling te ondersteunen en te benadrukken publiceerde Eurelectric  twee fiches over elektrische mobiliteit in Europa.

Een ongekende sectoroverschrijdende impuls voor een oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, nu dat er nieuwe beleidsmakers aan de macht komen in Europa en in de lidstaten

04/09/2019 | Artikel

Op 4 september hebben Eurelectric (waarvan FEBEG lid is), de Association of the European Automotive Manufacturers (ACEA) en de NGO voor clean transport (Transport & Environment) gezamenlijk een oproep aan de Europese instellingen en de lidstaten ondertekend om de uitrol van slimme oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen te versnellen.

Evodays Genk 29/06/2018 - een incubator voor elektromobiliteit voor en door jongeren

30/06/2018 | Artikel

Einde juni waren Stad Genk & Karting Genk gastheer voor Evodays, een driedaags festival in het teken van elektrische voertuigen en de daarbij horende gemotoriseerde sporten. FEBEG werkte mee aan het seminarie dat in de marge van het event werd georganiseerd, en verzorgde een presentatie rond het thema ‘Is the energy market ready for the switch to electric driving?’.