Groene mobiliteit

Een must richting een koolstofarme economie

Om zijn klimaatdoelstellingen te bereiken moet België en zijn regio’s een groene mobiliteit promoten, gebaseerd op een toename van het gebruik van gas en elektriciteit in de transportsector.  Via haar werkgroep groene mobiliteit heeft FEBEG interactie met alle betrokken partijen teneinde het marktaandeel van de alternatieve mobiliteitsoplossingen uit te breiden.

Koolstofarme economie via een groenere vervoerssector

FEBEG en zijn leden nemen hun verantwoordelijkheid voor de transitie naar een Belgische koolstofarme economie dankzij een steeds groter aandeel in een koolstofarme productie van nationale elektriciteit (hernomen in "EU-ETS").  Om de doelstellingen te verwezenlijken, moeten de andere sectoren, waaronder de bouwsector en transportsector, hun ‘koolstof voetafdruk’ drastisch verminderen. Deze sectoren zijn onderdeel van de zogenaamde 'geen EU-ETS' sectoren (gebouwen, vervoer, landbouw, afval).

De uitdagingen zijn belangrijk (*): de transportsector alleen al is verantwoordelijk voor :

  • 20,5 % van de CO2 uitstoot in België en 96% va die specifiel uitstoot is aan wegtransport gerelateerd.

  • Het is ook één van de enige sectoren waarvan CO2-uitstoot gestegen is sinds 1990 (+ 25% tussen 1990 en 2019)

  • Met 7,8 Mtoe (miljoen ton olie-equivalent), neemt het transport 20,4 % van het finale energieverbruik in België voor zijn rekening

  • Aardolieproducten vormen 86% van de bevoorrading in de vervoerssector

(*) cijfers 2020. Het is een speciaal jaar met een vermindering van bijna 17% van de mobiliteit dit in relatie lmet de COVID-19 crisis.

#A2D3F3
Donker

Gas voor een propere lange afstand mobiliteit

Aardgas is de properste koolwaterstof, ze vertegenwoordigt een aanzienlijk voordeel voor het milieu door gemakkelijk de conventionele olie-gebaseerde brandstoffen voor transporttoepassingen te vervangen. Aardgas stoot minder CO2 uit dan alle andere koolwaterstoffen en is beduidend minder vervuilend (zeer lage uitstoot van fijne deeltjes SO2 en NOx).

Synthetische gas en biogas zijn in volle ontwikkeling. Ze kunnen worden geproduceerd uit afval, biomassa, overtollige elektriciteit en andere bronnen van natuurlijke en hernieuwbare energie. Bij het mengen van aardgas, synthetische gas en biogas, kan de reeds gunstige CO2-voetafdruk van aardgas voertuigen aanzienlijk worden verbeterd.

CNG en LNG zijn ideale brandstoffen op het gebied van lange afstand, individueel vervoer, zwaar transport en scheepvaart.

Donker

Koolstofarm en zeer lage vervuiling

Donker

Voordelen van elektrische voertuigen voor individueel vervoer

Het aanbod van betaalbare elektrische voertuigen in de meest voorkomende segmenten zal snel groeien. De openbare en particuliere oplaadpalen zullen volgen.

Het elektrificeren van het transport heeft de volgende onmiddellijke voordelen :

  • Vermindering van de BKG-uitstoot: een gemiddeld elektrisch voertuig is vandaag slechts verantwoordelijk voor 50 g CO2/km, hetzij de helft van de Europese doelstelling van 95 g CO2/km die tegen 2021 verwacht wordt voor verbrandingsmotoren 
  • Luchtkwaliteit: geen uitstoot aan de uitlaat, dus drastische vermindering van het fijnstof, NOx- en SOx-concentratie en de ozonpieken
  • Energie-efficiëntie: de energieconversie van een elektrische motor is driemaal performanter dan die van een verbrandingsmotor => Het eindverbruik van energie zal dus sterk dalen
  • Beheersing van de werkingskosten voor de gebruiker =>de brandstofkosten per afgelegde kilometer zijn beduidend lager voor elektrische ‘brandstof’ => Ook veel minder onderhoud nodig dan een diesel- of benzinemotor => De gebruiker kan flexibiliteitsdiensten aan het net bieden en zijn voertuig opladen met de zonne-energie die hij zelf opwekt
  • Betere integratie van hernieuwbare energiebronnen: de toename van intermitterende hernieuwbare energiebronnen vereist veel meer flexibiliteit
  • Betere integratie van hernieuwbare energiebronnen => Elektrische voertuigen die op een snelle en intelligente wijze kunnen worden opgeladen bieden een aantrekkelijke oplossing inzake vraagbeheer en vormen een enorm potentieel voor de decentrale opslag van energie
#A2D3F3
Donker

Nieuws

Versnelling richting koolstofarme mobiliteit

22/04/2021 | Artikel

FEBEG verwelkomt de beslissing om de installatie van elektrische oplaadstations, zowel thuis als in bedrijven, fiscaal te ondersteunen. De doeltreffendheid van deze maatregelen zal moeten worden geëvalueerd in het licht van de effecten ervan, d.w.z. het elektrificatiepercentage van het wagenpark in België. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van deze oplaadinfrastructuur zijn van cruciaal belang voor automobilisten om over te schakelen op elektromobiliteit.

Vergroening van bedrijfswagens: een uitdaging die op een technologisch neutrale manier benaderd moet worden

23/09/2020 | Artikel

Alle nieuwe bedrijfswagens emissievrij maken vanaf 2026 is een grote uitdaging die technologieneutraal moet ingevoerd worden.   Emissievrij is niet noodzakelijk gelijk aan electricificeren van alle nieuwe bedrijfswagens vanaf 2026.

Wagens op CNG: een mobiliteitsoptie die positief is voor klimaat en milieu

17/02/2020 | Artikel

Een recente VRT-reportage concludeerde dat wagens op CNG (gecomprimeerd aardgas) zijn het kneusje wat betreft uitstoot van broeikasgas (CO2-equivalent). Volgens FEBEG zijn de conclusies van deze reportage fout en slechts beperkt onderbouwd door representatieve metingen of cijfers van de Belgische situatie.