Netwerk codes

Het aanpassen van het Federaal Technisch Reglement: een delicate evenwichtsoefening!

Het Federaal Technisch Reglement regelt de relatie tussen de transmissienetbeheerder en de netgebruiker. Het bevat de basisprincipes voor de aansluiting, de toegang tot het net, de informatie-uitwisseling, de ondersteunende diensten, het congestiebeheer, de metingen, het herstelplan, … Het is dus een basisdocument in het regelgevend kader van de elektriciteitssector. Het Federaal Technisch Reglement is een Koninklijk Besluit van 2002 dat sindsdien amper is gewijzigd. Nu de Europese Netcodes in Belgische regelgeving moeten omgezet worden, krijgt het Federaal Technisch Reglement een grondige update.

Elia heeft over haar voorstellen tot wijziging van het Federaal Technisch Reglement – evenals de bijhorende Technische Voorschriften – een raadpleging georganiseerd van 15 maart 2018 tot en met 16 april 2018.
Omwille van de grote impact van de aanpassing van het Federaal Technisch Reglement hebben de netgebruikers hun krachten gebundeld en samen gereageerd. Hieronder vindt u meer informatie en documenten mbt de opmerkingen van FEBEG op het voorstel van Federaal Technisch Reglement, maar ook over de gemeenschappelijke reactie van de netgebruikers.

Het aanpassen van het Federaal Technisch Reglement is zonder twijfel een delicate evenwichtsoefening. Welke basisprincipes worden verankerd in het reglement en welke details worden geregeld in de meer flexibele contracten? Hoe worden de bepalingen van de Europese netcodes – waar die een vrijheidsmarge laten – precies omgezet? Hoe worden de risico’s en kosten verdeeld tussen de transmissienetbeheerder en de netgebruiker?

Regulatory manager wholesale markets electricity & gas, FEBEG
#F5D3D5
Donker