Nieuws

Eenvoudigere regelgeving om de dienstverleningskost voor de eindklant te beperken

18/12/2023 | Artikel

De overvloed aan regels belemmert de noodzakelijke aanpassing van het wettelijk kader aan de sociaaleconomische realiteit. Het heeft een duidelijke impact op de marktdynamiek en genereert vermijdbare kosten voor zowel leveranciers als consumenten.

Vaste contracten toegankelijker maken door een gelijkmatige risicospreiding

18/12/2023 | Artikel

FEBEG en haar leden willen dat consumenten een vaste verbintenis kunnen aangaan voor een vaste contractuele periode, zodat ze kunnen genieten van gunstige contractprijzen.

Flexibiliteit correct belonen

18/12/2023 | Artikel

De behoefte aan flexibiliteit is groot. Flexibiliteit heeft grote voordelen voor ons energiesysteem. Het moet daarom correct gevaloriseerd worden voor degenen die het leveren. Het is van vitaal belang om in deze processen te zorgen voor eerlijke concurrentie-voorwaarden tussen alle betrokken partijen in het distributienetwerk.

De fiscaliteit moet evolueren opdat het marktaandeel van de warmtepompen kan groeien.

21/11/2023 | Artikel

Sommigen zijn sceptisch over de energieprestatiecoëfficiënt (COP) van warmtepompen in de winterperiode. Samen met de hoge elektriciteitsprijzen is dit in België een belangrijke belemmering bij de keuze voor een warmtepomp.

Eurelectric Power Barometer 2023

21/11/2023 | Artikel

Eurelectric neemt elk jaar polshoogte van de Europese elektriciteitssector via haar Power Barometer. Europa staat voor grote investeringen om de energietransitie en de elektrificatie van het energiegebruik te realiseren.

Memorandum voor de federale & regionale verkiezingen 2024

19/11/2023 | Artikel

Onze richting is helder: we delen de visie van een inclusieve en CO2-neutrale toekomst voor België. De recente energiecrisis herinnert ons dat we het energievraagstuk strategisch moeten benaderen en toekomstgericht moeten werken.
Het streven naar een duurzaam, veerkrachtig en CO2-neutraal energiesysteem is niet slechts een ambitie; het is een noodzaak!

Pagina's