Nieuws

Het potentieel van biomethaan

17/04/2024 | Artikel

De energietransitie in België zal alleen slagen als we ook het potentieel van groene moleculen (koolstofvrij waterstof, biomethaan, enz.) benutten. Ze zijn nuttig voor bepaalde industriële processen, maar mogelijks ook voor het koolstofvrij maken van de elektriciteitsproductie en voor energieopslag op middellange en lange termijn (seizoensgebonden).

Vitale steun voor de bevooradingszekerheid: De toekomst van bestaande regelbare energiecentrales veiligstellen

19/03/2024 | Artikel

Het verzekeren van de langetermijntoekomst van bestaande regelbare elektriciteitscentrales is een cruciale pijler om de betrouwbaarheid en robuustheid van onze elektriciteitsbevoorrading in de komende jaren in stand te houden. Het is echter absoluut noodzakelijk dat deze centrales toegang krijgen tot een contractduur gaande tot 8 jaar en niet onderworpen worden aan een tussentijds prijsplafond (IPC).

Een nieuw kader voor windenergie in Wallonië: voortgang en toekomstige uitdagingen

19/03/2024 | Artikel

Wallonië heeft onlangs een nieuw referentiekader voor windenergie goedgekeurd, een belangrijke stap in de richting van de doelstellingen voor de productie van hernieuwbare energie tegen 2030.

Reactie op het VREG-rapport over tussenpersonen op de energiemarkt: FEBEG herhaalt haar vraag naar een gelijk speelveld voor alle partijen

19/03/2024 | Artikel

FEBEG wil dat de prijzen op de websites van energievergelijkers en organisatoren van groepsaankopen eerlijk worden vergeleken en dat de informatie die aan consumenten wordt verstrekt betrouwbaar is.

'Zeg JA' tegen de energietransitie: digitalisering ten dienste van de toekomst van de energie van Wallonië

19/03/2024 | Artikel

Een communicatiecampagne en een website van de Waalse regering moedigt burgers aan om een actieve rol te spelen in een meer gecontroleerde, verantwoorde en duurzame energietoekomst.

Sociale premie: het FEBEG-voorstel voor een efficiëntere sociale energieondersteuning

02/02/2024 | Artikel

De overgang naar een sociaal premiesysteem zou niet alleen voordelen bieden voor de consumenten, maar ook voor energiebedrijven en de overheid.

Pagina's