Artikel

Reactie op het VREG-rapport over tussenpersonen op de energiemarkt: FEBEG herhaalt haar vraag naar een gelijk speelveld voor alle partijen

19/03/2024

FEBEG neemt kennis van het rapport van VREG over de werking van tussenpersonen, zoals energievergelijkers en de organisatoren van groepsaankopen, in de energiesector. We zijn bezorgd over de bevindingen van dit onderzoek en over hun potentieel impact voor elektriciteits- en gasconsumenten. Bijna een op de twee particuliere klanten gebruikt immers deze kanalen om hun energieleveringscontract te kiezen.

FEBEG vraagt om passende regelgeving en gelijk speelveld en voldoende toezicht om ervoor te zorgen dat prijzen eerlijk worden vergeleken en dat de informatie die aan consumenten wordt verstrekt, betrouwbaar is. Ontransparante of bevooroordeelde praktijken zijn onaanvaardbaar en vereisen strenge maatregelen.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: "Het is van cruciaal belang dat tussenpersonen in onze sector transparant, objectief, volledig en neutraal zijn. Ze moeten op dit gebied aan dezelfde regels worden onderworpen als energieleveranciers, wat zorgt voor eerlijke concurrentie en onpartijdige informatie voor consumenten."

FEBEG verbindt zich ertoe nauw samen te werken met regulatoren en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de energiemarkt transparant en eerlijk werkt voor iedereen.