Beheersorganen

Het beheer van FEBEG is in handen van de volgende organen:

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van FEBEG beslist over de wijziging van de statuten, de benoeming of afzetting van de bestuurders of commissarissen, de toekenning van het aantal stemmen, de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening, de ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van de leden en de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de effectieve leden van FEBEG. De toetredende leden mogen de algemene vergadering bijwonen.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur bepaalt het beleid dat in het kader van het doel van FEBEG moet worden gevoerd. De Raad van Bestuur beschikt daarom over de meest uitgebreide bevoegdheden, behalve de bevoegdheden die de wet of de statuten aan andere organen voorbehouden.

De Raad van Bestuur van FEBEG is als volgt samengesteld:

Effectieve leden:

Bestuurders:

John PEUTEMAN
 
Managing Director Eni S.p.A. Bestuurder
Rik VAN DE WALLE
 
Algemeen Directeur Aspiravi NV Bestuurder
Luc GOOSSENS
 
Managing Director Laborelec CVBA Bestuurder
Vincent VERBEKE
 
CEO ENGIE Bestuurder
Grégoire DALLEMAGNE
 
CEO Luminus Voorzitter
Johan LEURAERS
 
Regulatory Affairs Advisor Equinor Belgium Bestuurder

Bert CLINCKERS

General Manager

Eneco Belgium

Bestuurder

Rodrigue
DE CROMBRUGGHE

Director Legal & Regulatory TotalEnergies Power&Gas Belgium Bestuurder
Eric ANTOONS Co-CEO Parkwind Bestuurder
 
Jan CAERTS Managing Director Storm Management Bestuurder
 
Paul TUMMERS CEO Virya Energy Bestuurder
 

Bestuurders die de bedrijven met minder dan 50 werknemers vertegenwoordigen

Jan DECKMYN Manager Regulatory and Permitting Gassco Belgium NV Bestuurder
Luc TACK CEO T-Power Bestuurder
       
Plaatsvervangende leden:

Plaatsvervangende bestuurders:

Philippe DE RAEDEMAEKER

Director Research, Innovation
& Operational Support

Laborelec CVBA Plaatsvervangend bestuurder

Griet HEYVAERT

Head of regulatory Authorities
and public affairs

ENGIE Plaatsvervangend bestuurder
Frank SCHOONACKER

Director Corporate Affairs

EDF Luminus NV Plaatsvervangend bestuurder

Julie OTJACQUES

Legal & Regulatory
Public Affairs Manager

Eneco Belgium

Plaatsvervangend bestuurder

Valérie DE SCHRYVERE
 
Bedrijsjurist Aspiravi NV Plaatsvervangend bestuurder
Jose-Ignacio SANZ
 
CEO TotalEnergies Power&Gas Belgium Plaatsvervangend bestuurder
Yves Sculfaire
 
Advisor Regulatory & Public Affairs Equinor Belgium Plaatsvervangend bestuurder
Simone ROSSI
 
Regulatory Affairs Senior Analyst Eni S.p.A. Plaatsvervangend bestuurder
Nirmala D'SOUZA Public Affairs & Sustainability Manager Parkwind Plaatsvervangend bestuurder
 
Barbara HEREMANS Head of Regulatory Affairs Storm Management Plaatsvervangend bestuurder
 
Sébastien PIRET Public Affairs Officer Virya Energy Plaatsvervangend bestuurder
 

Plaatsvervangende bestuurder die de bedrijven met minder dan 50 werknemers vertegenwoordigt:

Daniel RICHTER

Regolatory Affairs WINGAS Benelux bvba Plaatsvervangend bestuurder
 

Giuseppe ZAGAMI

Head of Thermal Generation

TotalEnergies - Centrale électrique Marchienne-au-Pont

Plaatsvervangend bestuurder

Alain JANSSENS
 
CEO Elicio NV Plaatsvervangend bestuurder

 
     

Directeur-generaal

De Directeur-generaal is belast met de dagelijkse leiding van FEBEG. Hij voert de beslissingen van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van FEBEG uit.

Directeur-generaal van FEBEG is Marc VAN DEN BOSCH.