Medewerkers

Directie

Marc VAN DEN BOSCH, general manager

Marc is burgerlijk scheikundig ingenieur (Universiteit Gent). Hij werkte van 1998 tot eind augustus 2012 bij het Kenniscentrum van VOKA waar hij Senior Adviseur Energie en Milieu was.

Voordien werkte hij als projectleider bij Centexbel, het Wetenschappelijk en technisch centrum van de Belgische textielindustrie.

In zijn hoedanigheid van directeur-generaal van FEBEG neemt Marc Van den Bosch de dagelijkse leiding van FEBEG op zich. Hij coördineert de verschillende dossiers en is tevens woordvoerder van de federatie.

 

 

 

 

 

   

 Heidi BOONEN, office manager - dept. Directie & Communicatie

 Als management assistant is Heidi onmisbaar voor de praktische werking van FEBEG. Zij staat in voor het onthaal, de organisatie van de vergaderingen en het beheer van de administratie.

Zij versterkt ook het communicatieteam met haar bachelordiploma in communicatie en jarenlange ervaring in een communicatiebureau.

Een groot deel van haar carrière staat in het teken van een betere wereld door innovatie, zowel sociaal als op vlak van energie.

 

 

 

 

 

Economisch Departement

Katharina BONTE, regulatory manager retail markets electricity & gas

Katharina is economiste. Zij was eerder aan de slag als tax consultant in één van de grote audit- en accountancykantoren van ons land.

Bij FEBEG – waar zij sinds 2004 werkt - bestaat het belangrijkste deel van haar takenpakket uit de opvolging van de leveranciersdossiers, zoals de gegevensuitwisseling tussen de leveranciers en de distributienetbeheerders, het opvolgen van de regelving over de sociale openbare dienstverplichtingen, de sociale tarieven en de facturen. Bovendien, volgt zij ook de evoluties in de sectorfiscaliteit op.

 

 

 

 

 

Vincent DEBLOCQ, power generation & retail markets advisor

Vóór hij op 1 september 2008 bij FEBEG aan de slag ging, werkte Vincent voor Bureau Van Dyck en Fluxys. Vooral in zijn laatste functie heeft hij al kunnen kennismaken met de energiesector.


Vincent Deblocq behartigt zowel leveranciers- als producentendossiers, maar focust zich vooral op de dossiers bij de Waalse en Brusselse overheden, regulatoren en federaties.

 

 

 

 

 

 

Luc HUYSMANS, power generation & environmental policy

Luc volgde sinds 2009 de energie-, klimaat- en milieudossiers voor het economisch weekblad Trends. Daarnaast boog hij zich als senior writer ook over de maritieme sector en voetbaldossiers, en was hij lid van diverse jury’s. Voordien volgde hij sinds 1999 voor Trends de logistieke en mobiliteitsdossiers, en was hij adjunct-hoofdredacteur van het blad. Na het behalen van zijn diploma politieke & sociale wetenschappen aan de KU Leuven, begon hij zijn carrière bij Gazet van Antwerpen.

Sinds zijn intreden bij FEBEG op 20 April 2022, helpt hij FEBEG en haar leden zich te positioneren rond met name klimaat- en leefmilieubeleid, hernieuwbare energie, en nieuwe energiedragers zoals waterstof. Voornamelijk op het Vlaamse, maar ook op het federale niveau. 

 

 

 

 

Jean-François WAIGNIER, regulatory manager wholesale electricity markets

Na zijn studies als burgerlijk ingenieur heeft Jean-François zijn hele carrière in de telecomsector doorgebracht, waaronder de laatste 12 jaar als Regulatory Affairs Manager. Hij heeft ruime ervaring opgedaan in het bepalen en opstellen van een gemeenschappelijk standpunt met zowel interne als externe gesprekspartners en in het verdedigen van dit standpunt bij toezichthouders en bevoegde autoriteiten. 

Als 'regulatory manager wholesale markets electricity' binnen FEBEG zal hij de federatie en haar leden helpen om zich op dit gebied te positioneren. 

 

 

 

 

 

Sociaal Departement

Laurent VANDER ELST, social policy advisor & HR manager

Na het behalen van zijn diploma in de rechten en een specialisatie in sociaal recht aan de ULB startte Laurent zijn loopbaan bij het team sociale verkiezingen en bij de juridische afdeling van het sociaal secretariaat SD Worx. Vervolgens stapte hij over naar de wereld van de sociale dialoog, waar hij bijna tien jaar lang de belangen vertegenwoordigde van de Unie van Socialprofitondernemingenin de Nationale Arbeidsraad en de Gemengde Commissie 337.


Als sociaal beleidsadviseur binnen FEBEG verleent Laurent juridische ondersteuning en vertegenwoordigt hij de belangen van FEBEG-leden in de overlegorganen van de elektriciteits- en gassector (Paritair Commissie 326).

 

 

 

 

Luka HOUTMAN, office manager sociaal departement

Luka behaalde het diploma Bestuurskunde en Publiek Management aan de universiteit van Gent en volgde hierna een postgraduaatopleiding Human Resources Management aan de EHSAL Management school.

Als office manager van het sociaal departement bij FEBEG staat zij voornamelijk in voor het administratief beheer van het sociaal departement, het verlenen van eerstelijnsadvies aan de leden van FEBEG en het opvolgen van patronale en paritaire dossiers.

 

 

 

 


 

Communicatie Departement

Stéphane BOCQUE, Communication Manager

 

Stéphane heeft heel zijn loopbaan de functies van communicatie en marketing uitgeoefend, respectievelijk bij Gechem (nu Recticel), G4S en Somfy.

Sinds 1 juli 2014 is hij verantwoordelijk voor interne en externe communicatie voor alle stakeholders van FEBEG.